Notícies

03/02/2015

Èxit de la II Trobada de codesenvolupament a l'Àfrica

Una vuitantena de persones van assistir a la trobada coorganitzada per la Coordinadora d'ONG Solidàries, el Fons català de Cooperació i els Ajuntaments de Girona i Mataró. Una trobada que va servir de cloenda als cicles de formacions sobre gestió de projectes impulsats a les dues ciutats, la tardor passada. En el decurs de la jornada, es van posar en comú experiències de codesenvolupament que s'estan duent a terme i es va parlar de les característiques del codesenvolupament a casa nostra.

Míriam Acebillo, doctoranda de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques a la UAB, va presentar una part de la seva tesi molt centrada en els migrants com agents de canvi. Segons Acebillo, les associacions de migrants tenen un gran potencial de transformació social, cultural i econòmic, tant aquí com als països d'origen. El seu estudi es centra en les entitats de codesenvolupament formades per persones migrants i amb finançament públic. D'entre els avantatges d'aquest tipus d'associacions, Acebillo va destacar que són una notable via d'incorporació local en temes públics i de participació i que constitueixen una forma de construir vincles en els grups. Com a reptes, una major capacitació, no tan sols en marc lògic sinó també en drets, i una major reflexió sobre el paper de les dones, sobre els lideratges o jerarquies i les relacions de poder, en el si de les associacions de migrants.

Míriam Acebillo, presentant la seva tesi sobre codesenvolupament.

Per Míriam Acebillo, els processos de codesenvolupament haurien de servir per «desestabilitzar els processos de desigualtat». En aquest sentit, va apuntar alguns factors que afecten la capacitat de canvi i apoderament d'aquestes entitats, el fet que hi incloguin dones entre els seus membres, les connexions amb d'altres organitzacions, la situació de ciutadania dels seus membres (amb papers o sense), l'experència o la configuració ètnica.

Pel que fa al cas de Catalunya, Acebillo va destacar que el govern municipal està en la primera línia de gestió de la diversitat i que, per tant, juga un paper clau en el codesenvolupament, especialment en aquells municipis on hi ha òrgans com els Consells de Cooperació Municipals, on la feina de codesenvolupament és més visible. Tanmateix, com més petit és el municipi, més possibilitat tenen les associacions de migrants d'accedir als recursos que els permetrà dur a terme les seves activitats. Es dóna la curiositat que a Catalunya, tot i que la població subsahariana és menor en proporció a la llatinoamericana, hi ha més entitats d'origen subsaharià.

Com a conlusió, Acebillo va remarcar que un major apoderament de les associacions de migrants té com a resultat un major impacte tant en les associacions d'aquí com la creació d'entitats en els països d'origen de les persones migrants.

Foto de grup de la II Trobada de Codesenvolupament a l'Àfrica

Després de la xerrada inicial, des de l'organització es va presentar el Mapa del Codesenvolupament que ubica totes les entitats que a Catalunya estan desenvolupant projectes de codesenvolupament i que servirà per millorar el treball en xarxa, ja que el Mapa permet consultar els sectors o països en els quals es treballa. En la II Trobada de Codesenvolupament a l'Àfrica també es presentar les millores introduïdes en l'aplicatiu per a elaborar projectes, que penja de la pàgina de la Coordinadora. Les millores s'han consensuat entre les entitats promotores de la formació. La Jornada va concloure amb el repartiment dels diplomes a totes les persones que han participat a les formacions.

ÀLBUM FOTOS>>