Projectes realitzats o que estan en marxa a:


 

Projectes a CondegaProjectes realitzats

1.    Projecte d'alfabetització d'adults: Un centenar de persones, durant un curs escolar, van rebre classes setmanals de lectura, escriptura i matemàtiques. Les classes eren impartides per 13 monitors/es, estudiants de batxillerat de l'Institut "Julio César Castillo" de Condega.

2.    Tramesa de diversos materials: des de 1995 fins ara s'han proporcionat màquines d'escriure, llibres de text, diccionaris, llibres de lectura, llibretes, llapis, bolígrafs...; el principal beneficiari d'aquest material ha estat l'Institut "Julio César Castillo", però també altres escoles de primària.

3.    Tramesa de medicaments (amb la col.laboració de l'Assosicació Humanitària Dr. Josep Trueta de Vic), els quals s'han distribuït a través de l'Associació "Los Pipitos" per a nens/es amb discapacitats, i també a través de la brigada de metges cubans que van treballar a Condega després del Mitch.

4.    Tramesa de llavors d'hortalisses per als horts del pati de dones camperoles de diverses comunitats rurals.

5.    Projecte d'inserció laboral en tallers o petites empreses per a joves amb discapacitats (projecte promogut i gestionat per l'Associació "Los Pipitos").

6.    Ajuda econòmica i material escolar a l'escola "Los Pipitos".

7.    Aportació econòmica recollida gràcies a la col.laboració de nombroses entitats, institucions i persones particulars, en la campanya realitzada després de l'huracà Mitch per ajuda d'emergència i per a la reconstrucció d'habitatges per a famílies afectades a les comunitats d'"El Peñasco" i "La Montañuela".

8.    Ajuda econòmica per a la compra d'una refrigeradora de gas per a la granja avícola del col.lectiu de dones "El Esfuerzo" de la comunitat " La Laguna de los Hernández".

9.    El 2003, compra d'un molí fariner per a la comunitat de Potrerillos, per poder processar el blat de moro que és l'aliment bàsic d'aquesta comunitat. Finançat per l'Ajuntament de Camós.

10.                     El 2004, aportació de 1000 euros dels fons propis de Banyoles Solidària a l'Escola per a nens/es amb discapacitat "Los Pepitos", entitat que treballa de manera exemplar amb els nens més marginats, els discapacitats, no solament del municipi de Condega sinó també d'altres entitats de la regió.

11.                     El 2004, a través de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, es paguen 20 agendes per se distribuïdes entre les entitats i persones relacionades amb la "Comisión de Hermanamiento" de Condega-Banyoles.


Projectes actuals en marxa

1.    Projecte de beques. 123 beques per als estudiants més necessitats de secundària de l'Institut "Julio César Castillo", 32 per als alumnes de l'Institut rural "Ciba" de Santa Rosa i 7 per alumnes universitaris. Aquestes ajudes els permeten pagar la quota mensual, el material escolar imprescindible (quadern i llapis), el transport i la pensió, si són de fora de la ciutat. Aquest projecte és el més important i de més llarg abast dels realitzats a Condega. Es va iniciar el 1997 i s'ha pogut mantenir gràcies al finançament del'Ajuntament de Banyoles a través del Fons Català de Cooperació.

2.    Projecte "La Fraternidad" d'atenció a nens i nenes del carrer en situació de risc: nens de famílies desestructurades, o sense família, i sense escolaritzar, en situació de predelinqüència. L'atenció que se'ls ofereix és bàsicament de formació laboral i de manualitats, de reforç escolar, mecanografia, teatre i dansa, capacitació en valors (drets de la infància...). L'atenció a les famílies també és una tasca important de les monitores que porten el projecte. Actualment reben atenció uns 70 nens i nenes.
La nostra aportació ha estat econòmica i de material escolar (màquines d'escriure, llibretes...). Per aquest projecte hem tingut la col.laboració econòmica del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

3.    Projecte de creació d'un petit Banc Comunal a la comunitat de Potrerillos (Condega), amb l'aportació econòmica de l'Ajuntament i del poble de Camós. Amb l'ajuda aportada des d'aquí, una comissió creada en aquella comunitat gestiona petits préstecs retornables a les famílies camperoles més necessitades, amb un interès del 2% a retornar en sis mesos; així es va generant un fons que es va multiplicant progressivament. Vam començar fa un any amb un grup de deu famílies beneficiades i ara ja són vint-i-tres. Aquelles famílies beneficiades inverteixen el préstec rebut en activitats productives per tal de poder retornar el petit capital i els interessos als sis mesos, i així poder beneficiar altres famílies.

4.    Projecte d’apadrinament de nens discapacitats de l’escola “Los Pipitos”.

 


 

Projectes a La Comunidad de Segundo Montes


Projectes realitzats

1.    El projecte arrenca fruit de l'estada d'una persona de Banyoles a la Comunidad Segundo Montes dins un projecte de formació dels "maestros populares" de la Comunitat per tal que aquests puguin tenir una titulació oficial que els permeti ser reconeguts pel govern com a mestres del país. El projecte estava coordinat i avalat per l'UdG i el Fons Català per al Desenvolupament. Dues persones més de Banyoles s' hi afegeixen per donar suport al projecte.

2.    Durant l'octubre del 1997 es desplaça a Banyoles una delegació de la Comunitat integrada per Mercedes Ventura, Presidenta de la Comunitat i el SILEM (Sistema Local d'Educació del Municipi de Meanguera) i els alcaldes de Meanguera i de Jocoaitique per tal d'establir contactes amb les institucions locals i comarcals alhora que amb els sectors educatius comarcals. Fruit de l'estada es va formalitzar l' agermanament de Meanguera amb l'Ajuntament de Porqueres i es va acordar, també, la col·laboració solidària de l'Ajuntament de Banyoles amb la Comunidad Segundo Montes. També es van signar els protocols de l'agermanament de l'escola L'Entorn, de Mata amb l'escola d'El Barrial; la del Baldiri Reixac amb San Luis; la de Verge del Remei amb Hatos I i la de Can Puig amb Quebrachos. Els projectes es portaran a terme a través de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Banyoles i el de Porqueres, i les obres realitzades s'aniran distribuint com a sufragades per un o l'altre en relació al valor de l'obra i a l'aportació realitzada per cadascun.

3.    El 1998 s'estableixen els Plans d'Acció i Cooperació que Banyoles Solidària realitzarà a la Comunidad Segundo Montes i que tindran com a objectiu prioritari el desenvolupament educatiu. El primer projecte que es porta a terme és la construcció de la nova guarderia d'El Barrial ja que la vella es trobava en un estat que significava una alta perillositat. La construcció s'inclou com a obra de l'Ajuntament de Porqueres.

4.    Les Escoles del Pla de l'Estany organitzen un projecte "Un Llibre, un Amic" a través del qual recullen llibres per fer arribar a les escoles de la Comunitat. També una bona colla d'elles porten a terme una proposta didàctica per donar a conèixer a la Comunitat.

5.    Complementant l'acció educativa, la major part de les AmiPA's del Pla de l'Estany aporten ajuts per a beques escolars per nens i nenes de les escoles de Segundo Montes per tal que aquells que es trobin amb greus necessitats econòmiques puguin continuar els seus estudis a l'institut. El projecte es va mantenint any rera any amb l'aportació més o menys quantiosa de les AMiPA's i famílies o persones particulars.

6.    El conjunt de parròquies del Pla de l'Estany donen un ajut per tal que es pugui acabar la construcció de l'església de la Comunitat.

7.    La voluntat de treballar en el camp del desenvolupament educatiu continua aquell mateix any amb la visita, a casa nostra, de dos companys salvadorencs (l'Orfilia Vigil i en Medardo Elías), educadors populars de la Comunitat. Visiten escoles i centres educatius de la comarca i de Girona amb l'objectiu de conèixer metodologies i sistemes que s'apliquen a casa nostra per fer-ne les adaptacions escaients, si és el cas.

8.    La relació d'intercanvi professional es complementa (el juliol d'aquell any) amb l'anada a la Comunitat d'un grup de quatre mestres de la comarca per continuar aprofundint i intercanviant experiències. Un dels objectius prioritaris és el d'ajudar a consolidar la creació del centre de recursos pedagògics, que ja estava endegat, i també organitzar la biblioteca comunal.

9.    Durant l'octubre i novembre, de nou es retorna a la Comunitat per tal de seguir treballant en la capacitació i formació dels maestros populares dins el projecte de l'UdG. Coincidint amb el pas del Mitch, es porta dotació mèdica d'emergència. També es lliura una dotació de material per organitzar l'estructura administrativa d'ADIM (Asociació para la Defensa Integral de la Mujer) consistent en màquines d'escriure i material administratiu divers i llavors per a horts comunals.

10.                     Entre desembre i gener arriba a Banyoles una nena de la Comunitat, la Lupita, per tal que els nens i nenes de les escoles que estan treballant l'agermanament amb la Comunitat i hi tenen establert intercanvi epistolar, puguin mantenir una relació real i directa amb una nena d'allà.

11.                     Al llarg de 1999 es posa en marxa la construcció d'un dels dos blocs que constituiran l'escola de San Luis, que atén uns sis-cents alumnes des de primer a sisè grau, i que és potenciada amb l'aportació dels ajuntaments de Banyoles i de Porqueres (el segon bloc es fa amb ajut alemany). L'escola consta com a obra realitzada per Banyoles.

12.                     De febrer a març, es desplacen dues noies a fer-hi pràctiques tot aportant el material escolar lliurat per les escoles i també dotació mèdica.

13.                     Durant el mes de maig, i continuant en el projecte de donar suport a la formació dels mestres de la Comunitat, es desplacen, per fer una estada a les escoles de Banyoles, la Betty i en Roberto.

14.                     A l'agost dues noies es traslladen a treballar a les escoles de la Comunitat tot aportant dotació escolar i mèdica.

15.                     Durant el 2000, a l'octubre, vénen la presidenta de la Comunitat i l'alcalde de Meanguera per tal de justificar les inversions i de reafirmar els llaços de col·laboració, alhora que mantenen contactes amb diferents entitats comarcals. Durant l'estada se signa l'agermanament oficial amb l'Ajuntament de Banyoles.

16.                     Des del mes de gener al març, es desplacen dues noies de Banyoles per fer pràctiques a les escoles de la Comunitat. Al mateix temps se'ls fa arribar una important dotació mèdica i de material escolar divers.

17.                     Tenint en compte que és important implicar el màxim de persones i d'entitats en el tema de l'agermanament, durant el 2000, tant Càrites com el Casal d'Avis de Banyoles s'impliquen en una campanya per finançar, cadascun d'ells, "la canasta básica" (ajut de sobrevivència) per a un avi o àvia de la Comunitat que està desatès i sol. Igualment, i durant aquest mateix any, s'inicia una aportació en forma de beques escolars per part de l'Ajuntament de Fontcoberta.

18.                     El projecte de construccions escolars del 2001 se centra en Hatos II, que substituirà les deplorables barraques que servien d'escola. La construcció l'assumeix a l'Ajuntament de Banyoles.

19.                     Durant l'estiu, l'alcalde de Banyoles i un regidor viatgen a Segundo Montes per reafirmar les relacions de l'agermanament alhora que inauguren l'escola d'Hatos II.

20.                     Cada any els nens i nenes de l'escola L'Entorn recullen material que els Reis els porten per als seus amics de la Segundo Montes i concretament per a l'escola d' El Barrial.

21.                     Sempre que hi ha persones que es desplacen a la Comunitat es procura aportar suport a SILOS (Sistema Local de Salut) tot lliurant dotacions de medicaments que necessiten amb més urgència. Aquest suport es fa amb la col·laboració de l'Associació Dr. Josep Trueta de Vic.

22.                     Compra d'un vehicle tot terreny per poder arribar a tots els assentaments de la Comunitat i poder repartir aliment per les escoles, portar malaltas a l'hospital...gràcies a l'aportació de l'Ajuntament de Banyoles (12.000 euros) i de Porqueres i dels beneficis obtinguts amb la campanya Mou l'agermanament!.

Projectes actuals en marxa

1.    La construcció de l'escola d'Aguas Frías, que correspondrà a Porqueres.

2.    Projecte de beques per als estudiants més necessitats de secundària, finançat per AMPES, escoles del Pla de l'Estany, donacions particulars i per recursos propis de Banyoles Solidària.

3.    Adquisició de terres per als indis lenques per tal que puguin seguir vivint en el seu lloc d'origen i tinguin possibilitat de poder tenir alguna producció agrícola que els permeti la subsistència.

 


 

Projectes a Kerewan


Projectes realitzats

1.    Any 95: donació de material per a l'escola i medecines per al centre de salut de Yerawaol.

2.    Estiu del 96: tramesa d'aliments per cobrir primeres necessitats (sacs de farina de blat de moro).

3.    Any 97: nova tramesa de mig contàiner carregat de farina de blat de moro i adobs. Els beneficiaris d'aquests productes van haver de fer un pagament simbòlic. Tant l'ajut alimentari com els adobs van ser finançats per l'Ajuntament de Banyoles.

4.    Any 98: projecte finançat per l'Ajuntament de Banyoles a través del Fons Català de Cooperació. L'Ajuntament va finançar el tractor (un Massey-Fergusson de segona mà) i dues arades. Amb els diners aportats per Banyoles Solidària es va comprar un remolc.
Podem dir que el projecte ha estat un èxit. Aquest tractor, a més de les feines del camp, fa altres serveis a la comunitat, que generen diners per invertir en altres projectes propis. En concret, s'ha construït un edifici destinat a usos polivalents: classes d'alfabetització, taller de tint de roba, lloc de reunió,...

5.    Anys 99-00: Banyoles Solidària tramet adobs, sacs de farina de blat de moro i medicaments, tant per al poble com per als hospitals de Yerawaol i Basse.

6.    Any 2001: tramesa de 6 caixes de medicaments a Yerawaol i 6 a Basse, procedents de l'Associació Dr. Trueta de Vic. Igualment, medicaments per a la malària als hospitals dels dos pobles esmentats.
El mateix any 2001: compra d'un molí per a les dones per moldre el mill i el
blat de moro. El molí fou comprat al Senegal durant el temps que un grup de Banyoles Solidària hi feia una estada. Actualment, el molí és al poble i està en ple funcionament. Aquest projecte va ser finançat, en part, per l'Ajuntament de Banyoles i, d'altra banda, per Banyoles Solidària.

7.    Any 2002, perforació d'un pou, instal·lació d'un dipòsit i d'una bomba i les canalitzacions corresponents d'una zona

1.     

1.    de regadiu destinada a l'horta que treballen les dones. En un futur, es pot plantejar que també els homes puguin utilitzar aquests serveis, cosa que revertiria en millores educatives i sanitàries per a la comunitat en general.

Projectes actuals en marxa

Continuació dels ja existents en els anys anteriors: està en funcionament el molí per moldre el gra des del 2000. S'està fent anar la bomba i el sistema de rec per als horts de les dones des de 2002. S'ha enviat una aportació econòmica des dels fons propis de BS per fer front als problemes mecànics del tractor. Actualment el tractor marxa a la perfecció i està fent un gran servei a la comunitat.


Projectes San Salvador de Jujuy (Argentina)

1.    "Comedor 4 de julio", situat al barri de Malvinas a San Salvador de Jujuy. Es tracta d'una zona suburbial de Jujuy on hi viuen, en bona majoria, indígenes que provenen de la propera Puna (zona fronterera entre Argentina i Bolíbia) i, alhora, d'altra pobració immigrada del món rural. El projecte ha consistit en cobrir les despeses de menjador a nens i nenes sense família o que resten com a nens/es del carrer i també avis/es sense llar o sense família i ha estat finançat per l'Ajuntament de Fontcoberta.