Formació

PROGRAMES DE FORMACIÓ QUE OFEREIX EL CeDRe:
 
 

Taller escolar: Durant el curs 2016-2017 s'ofereix a cicle superior d'educació primària i a 1r i 2n d'ESO el taller "ser refugiat": Sessió d’una hora de durada en què a partir d’un curtmetratge amb el testimoni de quatre nens i nenes refugiades es pretén clarificar dubtes sobre la situació de les persones refugiades i desplaçades al món. Taller gratuït, si es demana fora de Girona, Salt o Sarrià, es cobra el quilometratge des de Girona (0.30 €/km)

Programa dinàmiques educatives: el CeDRe ofereix més de 30 tallers formatius sobre diferents temàtiques. Aquestes són gratuïtes per a les entitats membres de la Coordinadora d'ONG Solidàries i les institucions conveniades. Preu per a associacions del tercer sector i centres educatius: 60€/hora de formació. Preu per a institucions no conveniades: 100 €/h de formació.

Programa juganer: Taller de dues hores de durada en què professionals de l'educació acompanyats per una tècnic, vénen al CeDRe a jugar amb els diversos jocs del centre de recursos. L'objectiu principal és donar a conèixer els materials del CeDRe i les seves diverses possibilitats educatives. Requereix un mínim de 10 persones i s'imparteix exclusivament els dimarts a la tarda a la seu de la Coordinadora (Espai de Solidaritat). Formació gratuïta.

Formacions tècniques: Oferta de formacions i tallers per a l'enfortiment de les entitats. El grup ha de ser superior a 10  persones. La formació es pot fer als locals de la Coordinadora d'ONG Solidàries (Espai de Solidaritat) o bé al local de l'entitat o institució sol·licitant. El preu per a les institucions no conveniades amb la Coordinadora és de 100 €/hora. Actualment s'ofereixen les següents formacions:

  1. ONG i mitjans de comunicació
  2. Gestió d'entitats
  3. Elaboració de projectes
  4. Justificació de projectes
  5. Pau i cultura de Pau
  6. Educació pel Desenvolupament
  7. Consum Responsable
  8. Diversitat

 

Presentació de la Coordinadora d'ONG Solidàries i el CeDRe: presentació de la missió i els objectius del CeDRe i la Coordinadora, presentació de les entitats (temàtiques, funcionament, projectes, etc.), presentació del centre de recursos educatius (materials, funcionament del servei de préstec, formacions...). S'imparteix exclusivament a la seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries (a l'Espai de Solidaritat). Sessió gratuïta.