Ni uniforme ni etiquetes

  • Fons bibliogràfic, Dinàmiques educatives
  • Educació, Sexualitat i igualtat de gèrene, Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 8 anys, A partir de 10 anys, A partir de 12 anys, A partir de 14 anys, A partir de 16 anys
  • Fundació Akwaba
  • Català

"Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere" és una campanya impulsada per la Fundació Akwaba que té per finalitat formar uns infants i un jovent crític amb les actituds racistes i sexistes; capaç d’identificar les discriminacions i desigualtats de gènere i d’interculturalitat, i que generi propostes de transformació en el centre educatiu, l’entorn local i el global. Des del 1992, la Fundació Akwaba promou la participació i la coresponsabilitat per generar una societat més justa mitjançant la formació. Tots els projectes, siguin d’acollida de persones nouvingudes, de sensibilització, de cooperació local o internacional, inclouen aquest aspecte.