Grup de Gènere i Interculturalitat

Aquesta comissió de la Coordinadora neix a partir de l'elaboració del Pla Estratègic. És en aquest moment de reflexió, quan es detecta la necessitat de crear un grup que vetlli per la difusió del rol de les dones en el desenvolupament i que fomenti la incorporació de la perspectiva de gènere en el sí de les entitats de la Coordinadora i les seves accions.

  • Adreça

    C/ Mestre Francesc Civil, 3, baixos 17005 Girona


  • E-Mail

    grupdegenere@gmail.com


  • Municipi

    Girona