Dia Escolar de la No Violència i la Pau

El dia 30 de gener és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP). La Coordinadora d'ONG Solidàries i l'Ajuntament de Girona i Figueres impulsen conjuntament una campanya de sensibilització en cultura de pau als centres escolars de la ciutat.

L’objectiu  és promoure l’Educació  per la Pau als centres educatius de forma transversal  durant tot el cicle escolar a través d'una proposta artística i tallers a les aules d'ambdues ciutats.

Cada any els nens i nenes de les escoles de primària reflexionen a través de tallers i formacions rebudes sobre el concepte de pau al segle XXI. Aquestes reflexions es veuen traduïdes amb un treball artístic: paraigües, flors, timbals, fulards o contes que expliquen què entenem per pau i com es treballa quotidianament a casa i als centres educatius.

L'alumnat dels cicles formatius d'Educació Infantil i Animació Sòcio-Cultural de Girona i Figueres es formen a nivell teòric i pràctic per reproduïr als més de 3000 nens i nenes que participen de la campanya, els tallers i reflexions sobre cultura de pau. La clausura de la campanya coincideix amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi,el 30 de gener on totes les escoles es troben per compartir els treballs artístics i celebrar conjuntament el dia del DENIP.

Les campanyes:

2019, Juguem per la Pau

2018, Protagonistes per la Pau

2017, Periodistes per la Pau

2016, Construïm la Pau

2015, Contes per la Pau

2014, Fulards per la Pau

2013, Timbalada per la Pau

2012, Jardins per la Pau

2011, Paraigües per la Pau