Jornades Anuals

La Jornada Anual ens permet treballar de manera conjunta el tema proposat per l'assemblea de la Coordinadora.

A banda de les assemblees mensuals, cada any, les entitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries ens trobem en una matinal de treball, acollides per alguna entitat. La Jornada Anual ens permet treballar més a fons, algun tema vinculat als nostres eixos de treball: la interculturalitat, la cooperació al desenvolupament, els drets humans, la cultura de pau, el gènere, la comunicació i l'educació al desenvolupament,  i totes les causes vinculades a les desigualtats nord-sud i a la cerca de la justícia global.