17/09/2013

2012? Fem memòria?

El 2012 va ser un any crític per a moltes ONGD i entitats de solidaritat. L'anul·lació a última hora de la convocatòria de subvencions de l'ACCD i la reducció i retard en els pagaments dels convenis va marcar un període que, en el cas de la Coordinadora,  va implicar la reducció de l'equip tècnic i l'aturada d'algunes activitats.

La part positiva del 2012 va ser la constitució de dues noves comissions -la d'immigració i la dels drets humans- per reforçar la tasca de les entitats en aquests àmbits. I és que al 2012 es va iniciar un treball de reflexió –qui som, cap a on anem...-que va posar sobre la taula la necessitat de reforçar la incidència política, la sensibilització i la comunicació. I a les entitats els va permetre reafirmar-se com a col·lectiu que dóna vida a la cooperació i solidaritat a les comarques gironines. Aquí teniu la Memòria d'Activitats 2012