26/02/2009

Catalunya lidera el consum de productes de comerç just

Catalunya és al capdavant de les vendes de productes de comerç just en el conjunt de l'Estat espanyol. Del 2006 al 2007, la venda d'aquest tipus de productes a Catalunya ha crescut un 12,2% anual, una taxa superior a l'espanyola (8,3%). Segons els productes, el 55% de les vendes corresponen a aliments i el 40% a productes artesanals. I encara una altra dada: els catalans i les catalanes van destinar en la compra de productes de comerç just un promig de 659 euros per cada mil persones.Totes aquestes dades s'han recollit en l'informe "El comerç just a Catalunya".