15/03/2016

Figueres obre els ajuts per a projectes de cooperació i sensibilització

L'Ajuntament de Figueres posa en marxa una nova convocatòria de subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i per a activitats de sensibilització. L'Ajuntament de Figueres destinarà 128.000 euros a aquesta convocatòria per a entitats figuerenques. El termini de presentació de sol.licitiuds és del 14 al 31 de març. Foto: GEES

Aquestes subvencions s'adrecen a projectes o programes de solidaritat i cooperació al desenvolupament que es facin en països empobrits, però també per a dur a terme accions destinades a l'educació, la formació i la sensibilització a Figueres ciutat, sobre la situació d'aquests països, i  que impulsin els valors de la cooperació al desenvolupament, la solidaritat, foment de la tolerància, el diàleg, l'educació intercultural, la prevenció del racisme, el foment de la cultura de pau i la resolució pacífica dels conflictes.

D'entre els criteris de valoració, la convocatòria valora que siguin projectes que defensin els drets humans, que estiguin destinats als sectors més vulnerabilitzats de la població o que es facin accions destinades a informar la ciutadania de Figueres.

CONVOCATÒRIA >>