12/01/2016

Guanyem-hi tots! Nou web d'intercanvi per a ONG

Des de fa un parell de mesos la Federació Catalana de Voluntariat Social ha impulsat un servei web que facilita a les entitats, l'accés al material que necessiten per treballar en el seu dia a dia. Es tracta d'un servei que recull utillatge en bon estat que empreses, altres organitzacions o particulars ja no utilitzen i l'ofereix a entitats sense ànims de lucre que ho demanen.

Aquest servei porta per nom 'Guanyem-hi tots!' i de fet, fa vint-i-cinc anys que està en actiu. Però ara, amb el nou web, vol convertir les ofertes i les demandes de material en un aparador públic virtual més accessible per tothom. Així, el web es divideix en dues parts: d'una banda, la part dels objectes donats on s'hi poden trobar fotos dels materials, el nom del donant, la quantitat d'objectes i la data fins la qual l'entitat receptora té temps de recollir el material. D'altra banda, el web ofereix la possibilitat de penjar un anunci demanat algun objecte concret que necessiti l'entitat. Si alguna altra entitat o empresa disposa del material, s'hi pot posar en contacte i la demanda queda resolta.
 
Aquest mercat d'intercanvi virtual està obert a totes les entitats sense ànim de lucre catalanes que tinguin necessitats de material. Un cop aquestes organitzacions han fet una petició, Voluntaris.cat es posa en contacte amb l'empresa que fa la donació i l'entitat que la rebrà i n'exerceix de mediadora fins que el producte sigui entregat. Al llarg d'aquest any, l'objectiu de la Federació és augmentar la difusió d'aquest web i aconseguir nous donants per cobrir les demandes de les entitats. Registrar-se en aquest servei és completament gratuït.
 
Informació extreta de social.cat