06/12/2013

Manifest a favor de la cooperació internacional realitzada des dels governs locals

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, que està format pels representants dels diferents grups municipals i els membres de les ONGD de la ciutat, segons l’acord pres en la sessió celebrada el passat2 desembre, va aprovar un manifest a favor de la cooperació internacional que fan els governs locals, amb els següents punts:

- Manifestar el nostre desacord amb el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que actualment es troba en fase d’esmenes al Congrés dels Diputats, ja que amb l’actual text es posa en perill el paper de l’administració local en diferents àmbits on fins ara ha tingut competències, no
reconeixent el paper decisiu que els ens locals tenen en matèries com joventut, serveis socials o cooperació al desenvolupament.


- Defensar la identitat dels governs locals com la institució més propera a la ciutadania i capaç de donar resposta a les seves demandes, com en el cas de la cooperació, duent a terme accions directes de desenvolupament i de manera indirecta recolzant les accions del teixit associatiu i de les ONG’s locals.


- Donar a conèixer que en el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local quan es fa referència a la cooperació al desenvolupament, tanca la possibilitat als municipis de realitzar activitats de solidaritat i cooperació internacional, negant la realització d’accions que promoguin el desenvolupament sostenible de les zones més empobrides del món, així com, la possibilitat de donar
a conèixer les causes de les desigualtats mundials. Aquesta llei impedeix la internacionalització dels governs locals amb les conseqüències negatives que li acompanyen: aturar el suport a projectes de cooperació al desenvolupament, trencar les relacions d’intercanvi i reciprocitat entre els pobles d’un mon globalitzat, en definitiva deixar de treballar per assolir un món més just i solidari.


- Destacar la trajectòria de la ciutat de Girona en el camp de la cooperació, amb més de vint anys d’experiència, duent a terme a través del teixit associatiu gironí com del propi Ajuntament, activitats i projectes de cooperació al desenvolupament sota el lema de Girona ciutat educadora i solidària.


- Refermar el compromís que té la ciutat de Girona amb les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat, defensant la programació i execució d’accions de solidaritat i cooperació internacional que en definitiva pretenen la cerca d’un ordre més just i la defensa dels drets humans a nivell local i global.