08/05/2018

Nova guia pedagògica sobre el tema migracions

L'exposició "L'Europa de les portes tancades", inclosa al fons del CeDRe, Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat, i que consta de 20 il·lustracions del ninotaire JAP, ja disposa d'una Guia Pedagògica perquè alumnat i docents puguin treballar en profunditat els temes que apareixen en aquesta mostra: la Llei d'Estrangeria, el racisme, les polítiques migratòries europees, la vulneració de drets als més vulnerables, etc.

En JAP ens arrenca un somriure amarg i ens interpel·la com a societat que margina els més vulnerables i diferencia entre ciutadans, segons els drets als quals té accés. És a través de les seves il·lustracions, que se'ns mostra una societat, l'europea, que tanca les portes a les persones que volen accedir-hi, però no als productes o matèries primeres dels països que acaba expoliant i amb les que s'enriqueix.

Amb l'objectiu, doncs, de donar a conèixer diferents injustícies que pateixen les persones migrants, obrir el debat sobre les migracions a l'aula i donar una visió crítica sobre l'actuació d'Europa davant el drama de les migracions, el CeDRe ha dissenyat una dotzena d'activitats que es poden fer a la classe de matemàtiques, anglès, català, música o fins i tot, a la d'educació física. Són activitats de petit format, per fer dins l'aula, i pensades per a un alumnat a partir de tercer d'ESO.

Podeu descarregar-vos aquesta guia a l'enllaç de l'esquerra i demanar, en préstec gratuït amb fiança, l'exposició.