21/01/2009

Projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament a la ciutat de Girona

Vols participar en un projecte de sensibilització a la ciutat de Girona?  T'interessa l'educació? Tens unes hores i ganes de fer créixer un projecte per eradicar l'analfabetisme a la nostra ciutat? El dimecres 28 de gener, un grup de gent de diversos àmbits i entitats ens reunirem a la seu de la Coordinadora (a l'edifici de l'Estació: c/Santa Eugènia, 17 de Girona) pe començar a posar fil a l'agulla.FOTO: Imatges per la Solidaritat  

El perquè d'aquest projecte

La sensibilització de la població, i especialment de la població jove, envers la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament és un objectiu estratègic fonamental de l'educació per al desenvolupament i de l'educació dels valors de civilitat en general. És per això que una ciutat educadora i solidària com vol ser la Ciutat de Girona ha de posar èmfasi en aquest tema i considerar-lo un objectiu prioritari.

Cal afavorir experiències innovadores que puguin aportar bones pràctiques a l'hora d'augmentar la sensibilització i la creació de la cultura de la solidaritat. Per això, pensem en un projecte de sensibilització  participatiu i mobilitzador, que afavoreixi sinèrgies entre els principals agents i actors de la Ciutat en aquest àmbit (Ajuntament de Girona/Consell Municipal de solidaritat i cooperació, Universitat de Girona/Oficina de Cooperació i Voluntariat, Coordinadora d'ONG solidàries/CeDRe,...).

Què volem fer?

Dur a terme una experiència de sensibilització de la població de la Ciutat de Girona en matèria de solidaritat i cooperació per al desenvolupament.

Posar en xarxa els dispositius específics de solidaritat i cooperació de l'Ajuntament de Girona, la UdG i les entitats solidàries de la Ciutat aplegades a la Coordinadora d'ONG solidàries, assajant un treball conjunt.

Visualitzar, amb finalitats didàctiques, algunes principis, metodologies i pràctiques alternatives en matèria d'educació per al desenvolupament.

Com serà el projecte?

El seu lema serà "Girona per l'eradicació de l'analfabetisme". L'alfabetització ens servirà d'"excusa" per sensibilitzar la població gironina sobre el problema i les conseqüències de la pobresa i les desigualtats. 

Combinarà la teoria (informació, anàlisi, debat, formació i educació sobre l'alfabetització) i la pràctica(organitzant o cooperant en pràctiques educatives per a la millora de les competències lingüístiques, l'alfabetització o la postalfabetització de persones joves o adultes analfabetes absolutes o funcionals a Girona i en un municipi d'un país pobre o empobrit )

Participa-hi!

Fem una crida i convidem a participar la gent de les entitats gironines de la Coordinadora d'ONG Solidàries i, especialment, a tothom que estigui interessat a lluitar contra una de les conseqüències de la pobresa i les desigualtats: l'analfabetisme.

PROPERA REUNIÓ: Dimecres 28 de gener a les 20h., a la Coordinadora d'ONG Solidàries (c/Santa Eugènia, 17 de GIRONA).