16/05/2019

Propostes per transformar la desigualtat social a Salt

La Taula del tercer sector de Salt (TESS) formada per 15 entitats que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i entre les que s'hi compten la Fundació SER.GI, Valentes i AcompanyadesCàritas Salt i Nou Sol, ha elaborat un document que recull aquells factors que segons les entitats socials són imprescindibles tenir presents si es vol transformar la desigualtat social del municipi  i garantir l’assoliment d’uns drets bàsics fonamentals dels veïns i veïnes de Salt. FOTO: Fundació SER.GI

El document s'adreça a les diferents forces polítiques per tal que tinguin presents en el seus programes electorals i propers mandats aquells factors socials, educatius i econòmics que són bàsics per poder garantir els drets dels veïns i veïnes de Salt i per millorar les seves condicions de vida. I és que les entitats, que porten anys treballant al municipi i tenen un coneixement profund de la societat, amb les seves mancances, fortaleses i les seves potencialitats, volen ser aliades de l'administració i que se les tingui en compte, com agents actius de transofrmació que són.

L'habitatge i els suministraments energètcis, l'empadronament al municipi, el suport social i econòmic a les famílies més vulnerables, l'ocupació, l'educació iel treball comunitari i espai públic són els eixos treballats per la TESS. I recull també mesures concretes com, en el cas de l'habitatge, ajuts per al lloguer o la cessió de pisos tancats o de propietat de bancs; la promoció de programes formatius per a persones en situació d'irregularitat administrativa, en l'àmbit ocupacional; o que es lluiti contra la segregació escolar, en l'àmbit educatiu.

Les entitats socials de Salt deixen constància del seu compromís amb el municipi, i hi posen xifres:

>> 67 serveis desenvolupats per diferents àmbits d’actuació (socioeducatiu, esportiu, labroal, habitatge, comunitari, psicoterapèutic, etc).

>> 7.200 veïnes i veïnes de Salt ateses

>> 2.850.000 euros (2018) invertits per les entitats, dels quals un 1% són fons públics de l’Ajuntament de Salt i un 1% són fons públics del Consorci del Gironès- Salt.