Opinió

La Coordinadora d’ONG Solidàries no es fa responsable de les opinions expressades pels autors i autores en els seus articles. Aquestes han estat expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit.