L’associacionisme com a forma de participació i dinàmica social

PER EBELIN CUERO GÓNGORA. Sobren les raons per formar part d'una associació, segons l'autora, i formar part del canvi social que volem.

Pertànyer a un grup és quelcom que ens ve donat des que arribem a el món, perquè naixem sent part d'un grup social. Sempre hem estat associats a altres persones, d'acord amb els nostres interessos, inclinacions i entreteniments. De fet no podríem viure sense comunicar-nos amb els altres, tot i tenir idees o pensaments diferents. Perquè som éssers socials que necessiten relacionar-se per enriquir-se de nous coneixements, per sentir-nos útils, estimats i acompanyats, per intercanviar opinions, fer activitats o simplement per unir forces a l’hora de defensar una idea.

I és així com es formen les associacions: un grup de persones que, de forma voluntària, decideixen crear un vincle amb uns objectius establerts. Avui existeixen multitud d'associacions: culturals, socials, esportives, juvenils, d'estudiants, professionals, mediambientals, etc., que transformen la teva vida, omplint-te de millors coneixements sobre l'entorn i creant xarxes de suport mutu, en moltes ocasions.

Personalment, la meva vocació sempre ha estat la participació activa, ajudar els altres, fer equip, la participació social, cultural o esportiva, les interrelacions personals, compartir amb la diversitat cultural i defensar la convivència. Fins i tot ja en l'àmbit laboral, em vaig orientar com a agent de canvi organitzacional, implementant canvis per ajudar a millorar processos i persones, i vaig desenvolupar un sentit de pertinença, de persones amb un mateix objectiu.

Ja en el meu nou país, i a la meva nova ciutat, em vaig trobar amb persones amb necessitats similars, o amb les mateixes vulnerabilitats en els drets, les mateixes dificultats per subsistir i treballar, problemes d'inclusió social, racisme, prejudici i estereotips sobre la nostra cultura, d’ idiomes, també amb l'estat de tristesa per estranyar els nostres costums, les nostres tradicions, balls, gastronomia, etc. I tot això acaba afectant l'estat mental de les persones. I és en aquest moment quan sents la necessitat de vincular-te amb alguna cosa, quan apareix el sentit de pertinença, de formar part d'un equip, de la necessitat de transformar-se davant el risc de quedar-se paralitzat per la por al rebuig.

Però hi ha moltes més raons per les quals és molt recomanable formar part d'una associació, entesa com agrupació, entitat, organització i institució: una associació és la força de la unió per aconseguir que se'ns escolti; pertànyer a una d'elles significa guanyar en seguretat i autoestima, desenvolupar habilitats socials, guanyar diversos coneixements, aconseguir acords que de manera individual serien gairebé impossible; formar part d'una associació et compromet socialment i et fa part del canvi.

Però és que a més, formar part d'una associació sociocultural com ASOCOLGI ens ajuda a preservar la memòria històrica dels nostres costums i tradicions per als nens nascuts fora del nostre país d’origen, ens ajuda a generar canvis d'alt impacte al país d'acollida, a crear una identitat comunitària, a protegir-nos mútuament, ens proporciona models a seguir, combat la soledat, el dol migratori i l'angoixa, ens proporciona informació i ens manté al dia del país d'acollida i del temes del nostre país d'origen ... Sobren les raons!

Quan ens unim a un grup, les persones reduïm l’angoixa i ens sentim menys vulnerables. És millor renovar-se en un país d'acollida que aïllar-se o immobilitzar-se social i culturalment. Hem de participar en els projectes comuns que fan que la vida sigui més suportable. L'associacionisme a mi m’ha transformat per això el recomano com a eina a través de la qual aportar un granet de sorra per una societat millor i més cohesionada, i formar part, en definitiva, del canvi social que anhelem.

Ebelin Cuero Góngora és membre d'ASOCOLGI