L'experiència amb el DENIP

PER L'EQUIP DOCENT CFGS EDI de l'INS MONTILIVI. Aquest equip de professorat explica com ha estat, un any més, l'experiència del seu alumnat en la campanya del DENIP 2018 impulsada per la Coordinadora i els Ajuntaments de Girona i Figueres.

L’institut Montilivi sempre ha apostat per ser una institució en valors. Això implica que els alumnes es formen en la dimensió  individual, comunitària i social, sota els paràmetres de l’ètica, la coresponsabilitat i la cooperació; i tot això s’aconsegueix a través d’un compromís per part de tota la comunitat educativa (professorat , alumnat, personal de serveis, famílies...).

Així en el nostre institut es fan diferents propostes al llarg de l’any a favor de la Pau, la solidaritat i la cooperació, tals com recollida d’aliments, celebració del dia dels drets dels infants i participació en la cursa solidària per Save the Children i en  la Marató de TV3, Paradetes solidàries i UAP.

L’equip Docent del CFGS Educació Infantil pretenem mantenir un compromís i confiança que asseguri la satisfacció dels nostres alumnes amb l’entorn immediat. Per tant, col·laborem, juntament amb els alumnes de primer i segon, en la campanya del DENIP des de fa una quants anys. Participem com a dinamitzadores de la Pau per a infants de diferents escoles de la ciutat de Girona (alumnes de primer) i  també col·laborem en l’hora del conte per la Pau d’algunes biblioteques de la ciutat (alumnes de segon).

Per la nostra part la disposició és total, ja que pensem que l’aprenentatge es crea de forma vivencial dins i fora de l’aula, compartint i amarant-nos d’altres realitats, fent xarxa.

L’aportació que ens fa el fet de participar en la campanya del DENIP és a nivell personal i alhora pedagògic. Personal perquè compartim el desig de la Pau amb moltes altres persones, ens formem, cerquem maneres diferents d’encomanar-la i la reivindiquem amb veu ben alta a tota la societat. Pedagògicament també ens obre moltes oportunitats d’innovar, de cercar recursos per tal de plantejar la vivència de forma engrescadora, positiva i possible, si tots hi col·laborem.

Actualment plantegem l’activitat com un projecte transversal entre diferents mòduls del cicle formatiu, com un aprenentatge servei que portem a terme i que implica un procés de planificació i elaboració de materials, el desenvolupament dels tallers que els nostres alumnes fan a les escoles i biblioteques i una avaluació per cercar la millora. Això suposa un treball en equip: coordinació, cooperació, creació, amb una aplicació de la pedagogia de la Pau des del primer moment.

Tot aquest procés comença a principi de curs quan els coordinadors del DENIP ens venen a oferir la proposta. És en aquest moment que tot es posa en marxa i es marca un calendari, on hi ha dia i hora de  la formació que es fa en primer lloc als alumnes de l’institut i també de les sessions a les escoles. Aquesta formació ajuda als nostres alumnes a obrir-se a noves formes d’entendre els valors que es volen transmetre.

Cada any, la Jornada gira a un tema en concret. Enguany és el de Protagonistes per la Pau. Partim d’un esquema o guió on primer hi ha una presentació personal, seguit d’alguna dinàmica de presentació per part dels infants, interacció a través del diàleg amb els infants sobre el Dia de la No Violència i la Pau i tot seguit fan el conte relacionat amb la protagonista. Finalment, proposen un joc de cloenda i demanen la valoració dels infants de tot el que han fet.

Amb els alumnes de segon anem a les biblioteques i organitzem diferents sortides per conèixer el valor que atorga aquest servei a la comunitat i al barri. Els alumnes preparen uns quants contes per explicar. Aquests contes tindran com a fil conductor la no violència. La relació i comunicació amb els responsables de les biblioteques ha de ser molt fluïda.

Val a dir que la formació que reben els nostres alumnes implica que puguin reflexionar, allunyant i rebutjant la definició fàcil d’”absència de guerra”. Cal viure una Pau positiva, que no és un colom o un símbol, sinó que són situacions de la vida quotidiana desitjables per a tothom i que contribueixen a fer la nostra vida millor. També s’ofereix un petit punt de vista didàctic de com s’hauria d’enfocar el taller. Aquesta formació obre la ment als nostres alumnes i fa que s’hi sentin molt a gust.

El dia clau és el dia que van a l’escola o a la biblioteca i per això tots els dies previs s’inverteixen a controlar els mínims detalls, creant expectatives reconfortants. Es passen una mica de nervis, però val la pena. Sobretot quan es troben davant d’un munt d’ulls que esperen la seva actuació. Això suposa realment la cirera que corona el pastís.

Valorem com a molt recomanable i enriquidora l’experiència. Per a les nostres alumnes representa situar-se davant d’un grup d’infants i portar a terme totes les intervencions que han planificat fins al mínim detall, valorar si compleix les expectatives, si agrada als infants, si aquests participen activament, és a dir, es troben davant una realitat, però acompanyades pels tutors i tutores de les escoles.

No hi ha res millor que fer allò que ens agrada, tot treballant per la Pau.

Publicat al Suplement Aula del Diari de Girona>>