“Reclutar soldats”, l'oferta d’ExpoJove com a sortida laboral

PER NÚRIA CUADRAT. Incloure l'estand de l'exèrcit a ExpoJove entra en flagrant contradicció amb els valors de pau, convivència i respecte als Drets Humans que es defensen des dels instituts gironins.

Aquest dimecres 5 d’abril comença a Girona una nova edició de la fira Expojove, destinada a la formació i l'ocupació juvenil i en la que l’exèrcit tornarà a disposar d’un estand. Al costat dels estands dels centres de formació professional, d’estudis universitaris, d’acadèmies i escoles d’idiomes, d’estètica, de disseny, de turisme, o de monitors de lleure, els militars reclutaran joves per a les seves files.

La presència de les Forces Armades a la Fira, el que fa és normalitzar la intervenció militar (la guerra) com un instrument de la política exterior. Una normalització que no té res a veure amb els valors educatius que es defensen als nostres instituts. De fet, molts d’aquests centres educatius estan abocats actualment a donar suport a l’acollida de persones refugiades mitjançant l’organització de jornades solidàries o promovent campanyes de sensibilització i denúncia a favor dels drets humans i en contra de la guerra.

La intervenció militar transmet la idea que la raó s’aconsegueix per l’ús de la força. És a dir, que si traslladem aquesta idea als nostres centres educatius, equival a defensar que en una discussió es dóna la raó i el poder a qui és capaç d’aconseguir la victòria a través d’una baralla. Es legitima el domini del fort i poderós envers el més feble i vulnerable.

Afortunadament, en els instituts gironins, els equips docents i els estudiants s’han dotat d’eines com la mediació i la resolució positiva dels conflictes. Igualment, des del Departament d’Ensenyament, s’impulsen formacions i programes per a la cohesió, el treball cooperatiu, l’educació crítica, la democràcia i el respecte entre iguals.

Així doncs, si des de la comunitat educativa gironina, es treballa pel foment de la pau i els drets humans... Per què s’està disposat des d’ExpoJove, a donar l’opció de la guerra per resoldre un conflicte? Si es promouen campanyes i diades a favor de la pau i en contra de la guerra, per què s’accepta el reclutament com una sortida formativa pels nostres joves? Si es proclama que la guerra no és desitjable i que només porta odi i destrucció, quin sentit té acceptar que els qui la practiquen estiguin dins la fira?

Per coherència i sentit comú, no podem acceptar que una institució com les Forces Armades (que defensa l’ús de la força, l’armamentisme i l’autoritarisme com a via per intervenir en els conflictes) participi a ExpoJove.

I si amb el sentit comú no en fem prou per fer fora l’exèrcit d’ExpoJove, existeixen eines democràtiques que ens avalen: la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya i el Codi Ètic de Fira de Girona que impedeixen explícitament la participació de les Forces Armades a la fira.

Les Forces Armades no tenen cabuda a ExpoJove perquè les armes no eduquen, les armes maten.

Núria Cuadrat, responsable d’Educació al Desenvolupament de la Coordinadora d’ONG Solidàries

Article gestionat per al Diari de Girona>>