Codesarrollo: migraciones y desarrollo mundial

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • diversos
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 COD

En un moment en què les migracions estan en boca de tothom, el codesenvolupament suscita cada vegada més interès com un possible mitjà per salvar les fronteres que separen els països més necessitats dels més pròspers. La idea central del codesenvolupament és relativament recent: els immigrants poden contribuir de forma activa tant a l'avenç de les societats en les que són acollits com al dels països dels que provenen.

En aquest llibre, alguns dels principals especialistes espanyols en la matèria, es recullen experiències i s'aporten propostes que, sens dubte, contribuiran a enriquir el debat que ja genera la qüestió a l'Estat espanyol i a la comunitat internacional.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec