Economia Solidaria

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Economia i desenvolupament, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys, I fins als 100 anys
  • Castellà
  • Escuelas Solidarias Navarra
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Aquest projecte sorgeix arran de la reflexió d'un grup de professors que creuen que una altra economia és no solament possible, sinó necessària. La realitat econòmica actual necessita una profunda anàlisi de com s'entén l'economia i fa que amb més força ens plantegem quin tipus de relacions desitgem tenir en el nostre entorn, intentant buscar alternatives per a un món amb un repartiment de la riquesa més just i equitatiu.

És per això que aquest grup ha cregut important traslladar al nostre alumnat la possibilitat de treballar alternatives i punts de vista diferents sobre qüestions econòmiques, perquè així pugui contraposar idees i conceptes. Això els  permetrà realitzar anàlisis crítiques i ben fonamentades i descobrir que un altre món és possible i que ells també poden ser agents de canvi. Teoria, activitats pràctiques i materials diversos per a poder dur a terme al centre educatiu, aquesta iniciativa.