Formació

PROGRAMES DE FORMACIÓ QUE OFEREIX EL CeDRe:
 

Taller escolar per a cicle superior de primària i primer cicle d'ESO:

Desemmascarant el Racisme: Tres sessions d'una hora de durada. En la primera sessió, a través de dinàmiques i jocs es treballen conceptes relacionats amb el racisme: estereotip, prejudici, rumors.  En la segona sessió es treballa la comunicació i discriminació racista a través d’exemples reals del món de la comunicació. En la darrera sessió es duu a terme un role-Play sobre la discriminació racista institucional. L'objectiu de les sessions és el de donar a conèixer formes quotidianes subtils (o no) de discriminació racista al nostre entorn. Facilitar eines per a la denúncia i reparació d’actituds i danys racistes que existeixen a la nostra ciutat i ajudar a prendre una visió i lectura crítica dels mitjans i eines de comunicació. 

Programa dinàmiques educatives: les entitats de la Coordinadora ofereixen tallers, dinàmiques i xerrades sobre diferents temàtiques relacionades amb els drets humans, la solidaritat,  la cooperació i la pau. Trobeu l'oferta d'enguany AQUI

Programa juganer: Taller de dues hores de durada en què professionals de l'educació acompanyats per una tècnic, vénen al CeDRe a jugar amb els diversos jocs del centre de recursos. L'objectiu principal és donar a conèixer els materials del CeDRe i les seves diverses possibilitats educatives. Requereix un mínim de 10 persones i s'imparteix exclusivament els dijous a la tarda a la seu de la Coordinadora (Espai de Solidaritat). Formació gratuïta.

Formacions tècniques: Oferta de formacions i tallers a mida per a l'enfortiment de les entitats. El grup ha de ser superior a 10  persones. La formació es pot fer als locals de la Coordinadora d'ONG Solidàries (Espai de Solidaritat) o bé al local de l'entitat o institució sol·licitant. El preu per a les institucions no conveniades amb la Coordinadora és de 100 €/hora.

Presentació de la Coordinadora d'ONG Solidàries i el CeDRe: presentació de la missió i els objectius del CeDRe i la Coordinadora, presentació de les entitats (temàtiques, funcionament, projectes, etc.), presentació del centre de recursos educatius (materials, funcionament del servei de préstec, formacions...). S'imparteix  a la seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries (a l'Espai de Solidaritat). Sessió gratuïta, es cobra desplaçament en el cas que es demani de fer fora de Girona, Salt i Sarrià.

Assessorament personalitzat: formacions i tallers personalitzats per al treball amb materials lúdics del CeDRe: jocs, tallers i dinàmiques grupals.