Guatemala, memoria del silencio: tz'inil na'tab'al

Conclusions i recomanacions de l'Informe de la Comissió per a l'Aclariment Històric sobre les violacions als drets humans

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Drets
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Comisión para el Esclarecimiento Histórico
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 94(728.4) GUA

Els Acords de Pau van establir la creació d'una Comissió per a l'Aclariment Històric per tal que elaborés un informe objectiu, equitatiu i imparcial sobre les violacions als drets humans i els actes de violència soferts per la població guatamalenca al llarg dels anys de guerra civil. Aquí se'n recullen les conclusions i recomanacions.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec