Identitat i diversitat. Saberm conviure en la diversitat?

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Dolors Oller Sala
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722OLL

El vincle entre immigració (diversitat) i pertinença a la comunitat nacional (identitat) és de gran tarascendència per al futur de Catalunya. Aquest treball vol apropar-nos al tema de les identitats i la seva gestió tenint en compte els valors que s'hi posen en joc, sobretot en un moment d'augment de la diversitat ultural en els si de les nostres societats. La resposta que doni la societat catalana a la immigraicó forma part de la seva automprensió com a societat i com a poble.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec