Las mujeres y las guerras

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Carol Cohn (ed)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 355.02 COH

Víctimes i resistents, desplaçades i refugiades, guerrilleres i constructores de pau. Tradicionalment les experiències de les dones han estat ignorades en els estudis sobre conflictes armats. Les seves veus han estat silenciades, fet que ha donat lloc a una visió esbiaixada i parcial del que signifiquen les guerres.

Las mujeres y las guerras és fruit d’un treball interdisciplinari en què analistes de gènere aborden diferents aspectes sobre la guerra, el militarisme i la construcció de la pau. Les múltiples experiències que aporta aquest llibre ens ajuden a comprendre millor les dinàmiques i la complexitat dels conflictes armats. No es pot entendre la relació de les dones amb la guerra, ni la guerra mateixa, sense entendre la dimensió de gènere, ja que els nexes entre gènere i guerra es construeixen mútuament en el patriarcat. Aquesta recopilació de textos proporciona una caixa d’eines que permeten entendre les experiències de les dones en els conflictes armats.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec