Oferta centres educatius

Oferta d'activitats i tallers als centres educatius de les comarques gironines.

Si ets un centre educatiu de la demarcació de Girona, el CeDRe t'ofereix un seguit de formacions i activitats per tal que pugueu treballar els conceptes d’Educació pel Desenvolupament a partir dels recursos del fons i de l'experiència de les entitats de la Coordinadora.

OFERTA CENTRES EDUCATIUS:

Programa Global de cultura de Pau als instituts. A partir del préstec gratuït d'una exposició del CeDRe, es forma a un grup d'alumnes del centre perquè esdevinguin guies i promotors de les visites a l'exposició. Al mateix temps, s'ofereix formació a l'equip docent del centre i videofòrums oberts a tota la comunitat educativa fora de l'horari escolar. La durada del programa és d'entre dues i tres setmanes i inclou tots els cursos del centre educatiu i professionals.

Formació Equips Docents. Càpsules formatives per a professionals dels centres educatius de primària i secundària: Cultura de Pau, Educació pel Desenvolupament, Diversitat Cultural  i Consum Responsable. Els centres poden demanar una formació a mida, per a poder-la oferir amb la màxima garantia de qualitat, és necessari enviar la demanda al CeDRe amb 3 mesos d'antelació.

El Recurs del mes. Recepció de butlletins mensuals sobre novetats i propostes educatives directament a la bústia. Per a donar-se d'alta cal enviar un correu a: educacio@solidaries.org o trucar a l'Espai de Solidaritat 972 219916.

Préstec gratuït de recursos del CeDRe. Exposicions, jocs de petit i gran format, carpetes pedagògiques, llibres, revistes, cd-roms i audiovisuals per a treballar -dins i fora les aules- temàtiques relacionades amb l'Educació pel Desenvolupament: drets humans, sostenibilitat ambiental, desigualtats nord-sud, cultura de pau i noviolència, etc.

Campanyes de sensibilització i reflexió als centres. Des del CeDRe es recolzen i/o es co-organitzen campanyes escolars que impliquin tota la comunitat educativa o part de la mateixa oferint no només els recursos del fons, sinó l'experiència, la professionalitat i el testimoni de les entitats de la Coordinadora i personal tècnic. (A l'enllaç hi ha el blog creat en la darrera campanya realitzada conjuntament amb la Coordinadora d'Ongd i altres moviments solidaris de LLeida i la secció de Cooperació de l'ajuntament de Girona a les escoles i instituts d'ambdues ciutats).

Conferències, testimoniatge i presentacions. Per a demanar la visita de les entitats de la Coordinadora al vostre centre cal enviar un correu a: solidaries@solidaries.org especificant la temàtica i el tipus de sessió que demaneu, la durada, el lloc i data, amb un mínim de tres setmanes d'antelació.

Tallers al gironès. Pels centres de Girona, les entitats de la Coordinadora presenten la seva oferta formativa a la guia que anualment us envia La Caseta de la Devesa.

Facilitació pel treball de l'audiovisual i del joc de taula. Oferim assessorament i material per al treball d'educació en valors, sensibilització i campanyes a través de l'audiovisual a les aules (totes les edats), a través de guies pedagògiques i didàctiques i idees  per a la dinamització dels cinefòrum. Alhora, us facilitem sessions individuals d'assessorament per a la implementació del joc com a eina de transformació personal i col·lectiva.

DENIP a primària i secundària. A través de l'organització de la campanya del la Noviolència i la Pau durant el mes de gener. Oferim l'adhesió a la campanya als centres de Girona ciutat, i per la resta, la informació de tota la campanya i materials a través del bloc de la mateixa.

Tardes juganeres. Les tardes dels dimarts estan destinades a la formació en "gamificació". A través de jocs de taula i jocs d'exterior (a la primavera i tardor) s'ofereixen sessions en grups tancats per a professionals de l'educació: equips docents, educadores i educadors, monitorxs de lleure, i estudiants de graus universitaris i cicles formatius. Més informació i reserves: educacio@solidaries.org 

Per a més informació us podeu dirigir per correu electrònic a: educacio@solidaries.org i/o per telèfon directament al CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries. 972 219 916