ORIENTE ÉS ORIENTE

 

JUSTIFICACIÓ

A qui va adreçat? Alumnes de Batxillerat

Objectius

 

·        Adonar-se de les diferències culturals que existeixen entre persones.

·        Entendre com les diferències socials o culturals condicionen a les relacions entre les persones.

·        Valorar la riquesa de cada cultura.

·        Potenciar els valors de respecte i tolerància entre les persones.

 

 

ACTIVITATS

 

Activitats de la  dinàmica:

 

·        Proposem que cada alumne, de forma individual, defineixi un dels personatges de la pel.lícula: George Khan, mare, fill gay, Abdul, Tariq, encantat, artista, filla i Sajid.

·        Se’ls reparteix una fitxa pautada on hagin de contestar algunes preguntes de personalitat, comportament, sentiment, quin és el seu conflicte, com el viu, com l’expressa?...del personatge que els hi ha tocat.

·        Projecció de la pel·lícula “Oriente és oriente”.

·        Agrupem als alumnes per personatges del film i en fan una descripció més acurada i detallada entre tots els membres del grup.

·        S’organitza un debat per posar en comú els trets característics, el conflicte de relacions que sorgeix entre els personatges i com es podria solventar.

·        El responsable de la dinàmica qüestiona les diferents aportacions dels alumnes...es pot entendre la manera d’actuar del pare? Té alguna significació el fet que s’arrenca el gorro de la parca de Sajid al final de la pel·lícula? Per què la mare, sempre acaba defensant al pare?

 

 

Durada: 4 hores

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: George Khan

1.Què creus que pensa de la cultura pakistaní?

 

 

 

 

 

2. Què creus que pensa de la cultura londinenca?

 

 

 

 

3. Quin creus que és el seu principal conflicte?

 

 

 

 

4. Com creus que se sent? I per què creus que actua d’aquesta manera?