Eines

En aquest apartat les entitats solidàries hi trobaran eines per facilitar la seva tasca: la guia formulari per a redacció de projectes, petites càpsules informatives per a millorar els seus projectes de cooperació, però també una borsa de voluntarita i treball que vol servir de pont entre les ONGD i la ciutadania.