Què fem

A la Coordinadora d'ONG Solidàries sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social.

A la Coordinadora d'ONG Solidàries sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social.

Fem assessorament, formació i suport tècnic per a ONGD. 

Fem activitats de denúncia i sensibilització (xerrades, tallers, campanyes...) sobre les causes de la desigualtat, els drets humans, la justícia social, la cultura de pau i el gènere. 

Oferim un servei de préstec -obert a tota la ciutadania- de llibres, jocs, maletes pedagògiques, pel·lícules, documentals i exposicions sobre aquests temes, a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe).