Què fem

A la Coordinadora d'ONG Solidàries sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social.

A la Coordinadora d'ONG Solidàries sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social.

Sensibilitzem la ciutadania sobre les causes de les desigualtats Nord-Sud, de la justícia social, la necessitat d’una cultura de pau, el gènere i els drets humans.

Oferim un servei de préstec -obert a tota la ciutadania- de llibres, jocs, maletes pedagògiques, pel·lícules, documentals i exposicions sobre aquests temes, a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe).