Jornades Anuals

La Jornada Anual és sobretot una jornada de treball de l'assemblea de la Coordinadora, que permet aprofundir en la temàtica escollida per les entitats.

A banda de les assemblees mensuals, cada any, les entitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries ens trobem en una matinal de treball, acollides per alguna entitat. La Jornada Anual ens permet treballar més a fons, algun tema vinculat als nostres eixos de treball: la interculturalitat, la cooperació al desenvolupament, els drets humans, la cultura de pau, el gènere, la comunicació i l'educació al desenvolupament,  i totes les causes vinculades a les desigualtats nord-sud i a la cerca de la justícia social.