2002: Olot

Entitats presents, per ordre alfabètic

ACAPS-Girona (Assoc. Catalana d'Amics/amigues del Poble Sharauí): Lluïsa Gironès
Amnistia Internacional de l'Alt Empordà: Josep Maria Bonet
Blanes Solidari: Joan Fernández, Anastasio Pulido, Manuela Claveria, Esteve Burcet
Banyoles Solidaria: Àlex Garcia
Cadaqués Solidari: Javier García Vela
CeDRe: Ramonet Roca, Manel Mesquita
CIJP Sta. Eugènia: Martí Carreras
Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí: Sebas Parra
Comiss. Nord Sud de Torroella de Montgrí: Montse Quinata i Tatiana Puiggrós
Comissió de Solidaritat de la Bisbal: Gemma Pascual
"CMM" (Ciutadans/danes del Món Mundial): Lluís Jiménez, Susanna Rodríguez
Fundació per la Pau: Martí Terés
Fundació SER.GI de pedagogia social: Cecilia Peñaherrera
GES (Grup d'Empordanesos i empordaneses per la Solidaritat): Alberto Sanz
GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals): Núria Massegú
GRAMISS: Júlia Vidal
Justícia i Pau: Jordi Planas, Ignasi Lacuesta, Assumpció Català
Monitors Cooperants d'Olot: Marta Descals, Rosa Sellabona, Manel Quintana, Marc Planagumà, Marta Quintana, Eloi Domínguez, Noni Chorrero, Judit Gómez, Cristina Riera, Alícia López, Anna Descals, Jordi Vilar
PROIDE (La Salle): Anna Serra

Excusats/des

Dolors Reig (Club d'Amics/amigues de la UNESCO)
Comitè Girona: Eugènia Cros (Intermón-Oxfam Girona)
Martí Subirà (Plataforma de Solidaritat de Calella)
Imma Parada (Amnistia Internacional Alt Empordà)
Marta Ros (ACCEM)
Joan Miró (Cooperacció)
Anna Font (Federació Catalana de Voluntariat Social)
Toni Garcia (ACAPS Alt Empordà)
Lluïsa Geronès (Col·lectiu de dones cristianes)
Francesc Martínez (Plataforma de Solidaritat amb Irak)
Mohamed Chriya (Magrebins Sense Fronteres)
Karina Vinyas de MeDMon
Cristina Andreu (Fundació SER.GI) (Consel Municipal Solidaritat Girona)
Jaume Soler (alcalde d'Arbúcies, Secretari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)

Acta-resum i acords

Es presenta l'objectiu de la Jornada anual de la Coordinadora, el treball previ realitzat i la programació de treball prevista.

Es valora positivament el nombre de respostes recollides pel Secretariat Permanent de la Coordinadora d'ONG Solidàries. 24 entitats han respost al formulari preparat pel Secretariat Permanent i que servirà per observar (i posteriorment) analitzar la "foto" de l'estat de la Coordinadora i, de retruc, de les entitats que en formem part.

S'agraeix prèviament la inestimable col·laboració que ha brindat a la Coordinadora Carles Martí (especialista en dinàmiques de grup).

Cal deixar constància escrita de la felicitació més sincera a les amigues i amics dels Monitors Cooperants d'Olot per la organització de la Jornada i l'acollida rebuda, que ha estat impecable.

El Secretariat, amb la intervenció de Ramonet Roca, explica com s'han preparat les qüestions que apareixen en el qüestionari que bàsicament han estat extretes del temari de la Jornada Anual a Blanes de l'any passat 2001.

La Jornada es va dividir bàsicament en dos blocs:

 • El PRIMER BLOC va consistir en fer una gràfica amb la "puntuació" dels diversos àmbits d'actuació engegats fins ara feta pel Secretariat Permanent, i contraposar les xifres amb les prioritats de les entitats que la composen.
  Tot això amb l'esperit de poder traçar les prioritats amb les que ens hauríem de regir en futures actuacions; també per tal de dinamitzar sectors que no funcionin, i/o deixar d'impulsar-los.
  No es va tractar de passar examen, tan sols d'avaluar la feina feta i preparar-nos amb més criteris la que hem de fer.
 • El SEGON BLOC va constar d'una xerrada i posterior debat entorn l'esperit del Fòrum Social de Porto Alegre.
  Per aquesta acció vàrem comptar amb la presència de Josep Bel, present en el Fòrum Social Mundial 2002 membre de Comissions Obreres, i Lluís Jiménez, membre de la Coordinadora d'ONG Solidàries.
  Jaume Soler "Nic", alcalde d'Arbúcies i també present a Porto Alegre, va excusar la seva participació anunciada.

 

PRIMER BLOC

Aquest primer bloc va constar de la gràfica que vàrem fer amb els 18 temes extrets del temari debatut l'any passat amb motiu de la Jornada de la Coordinadora a Blanes 2001. 

 • Codi Ètic.
  El nostre Codi Ètic com a guia de treball de totes les entitats membres.
 • Actuació política.
  La tasca política que fem com a Coordinadora, coherent amb el nostre Codi Ètic i deixant de banda actituds paternalistes.
 • Apropament a la ciutadania.
  L'acostament entre la Coordinadora i la ciutadania en ambdues direccions.
 • Mitjans de comunicació.
  La nostra presència als Mitjans, amb el volum que tenim i el cas que ens fan.
 • Noves tecnologies.
  Pàg. web, correu electrònic.
 • Pressupost de funcionament.
  Pressupost de la Coordinadora per al manteniment de les seves Campanyes, accions i secretaria tècnica.
 • Comissions de treball internes dins la Coordinadora.
  Estables, per ex: immigració, polítiques municipals...
 • Campanyes i actes puntuals coordinats.
  Actes puntuals coordinats entre entitats de la mateixa Coordinadora.
 • Comissions de treball externes.
  Treball en xarxa amb altres col·lectius de fora de la Coordinadora.
 • Descentralització de funcionament i activitats.
  Descentralitzar fora de Girona el funcionament i els actes entesos com a Coordinadora.
 • Aportació de temps a la Coordinadora.
  Voluntariat dels membres de les entitats que en formen part vers la Coordinadora.
 • Jornada Anual.
  Entesa com a robada d'Entitats per fer un intercanvi i una reflexió comuna.
 • Assemblea mensual.
  Entesa com el màxim exponent del treball assembleari de la Coordinadora.
 • Secretariat permanent.
  Òrgan representatiu de la Coordinadora.
 • Centre De Recursos (CeDRe).
  Exposicions, llibres, vídeos... al servei d'entitats i escoles.
 • Secretaria tècnica.
  Eina de treball per contribuïr a tirar endavant els acords presos.
 • Consciència de Coordinadora a les entitats.
  Presa de consciència de les entitats i els seus membres integrants de la Coordinadora.
 • Local i instal·lacions.
  Espai físic on es troba la Secretaria i nexe d'unió entre aquesta i la ciutadania.

Aquesta llista es va enviar a totes les entitats per tal que fessin una puntuació en base a la prioritat que donaven a cadascun d'aquests temes. Les entitats que han contestat són:

 • GES
 • Amnistia Internacional Alt Empordà
 • Plataforma de Solidaritat de Calella
 • Monitors Cooperants d'Olot
 • Metges del Món
 • Club d'Amics de la Unesco
 • Fundació Ser.Gi
 • Mash-Di La Cellera
 • Justícia i Pau
 • Comiss. Agermanamet Salt-Quilalí
 • Cadaqués Solidari
 • Plataf. de Solidaritat amb Irak
 • Col·lectiu de Dones Cristianes de Banyoles
  Cooperacció
 • Fundació per la Pau
 • SolidariQuart
 • ACAPS Girona
 • ACAPS Alt Empordà
 • SOARPAL
 • Banyoles Solidària
 • Comiss. Nord Sud de Torroella
 • Magrebins Sense Fronteres
 • Llagostera Solidària
 • Blanes Solidari
 • Setem Girona

 

GRÀFICA

 • A la coordenada vertical de la gràfica hi recollim les prioritats de les entitats membres de la Coordinadora mitjançant una puntuació feta uns dies abans, i les ordenem de més puntuació a menys, obtenint així una llista de prioritats ordenades de major a menor.
 • A la coordenada horitzontal hi posem l'avaluació que va fer el Secretariat Permanent en base a les xifres de participació extretes de la memòria 2001 contrastada amb l'experiència d'un any de treball. Aquesta valoració objectiva pretén ser un retrat de l'estat real dels diferents temes que proposem d'avaluar. També estan ordenats de major a menor.


QUADRANT Núm 1
En el primer quadrant hi coincideixen els temes que són molt prioritaris i més votats per les entitats, i a la vegada la valoració real ens demostren que funcionen perfectement.

QUADRANT Núm 2
En el segon hi trobem les divergències, els temes que interessen a les entitats però que les xifres i la visió objectiva del Secretariat Permanent ens diuen que no funcionen del tot be.

QUADRANT Núm 3
En aquest també hi ha divergències, els temes no són importants per les entitats però en canvi podem dir que funcionen prou be un cop avaluats els resultats de les xifres del 2001.

QUADRANT Núm 4
En aquest coincideixen els que no són prioritaris i que les xifres ens diuen que no funcionen.

Proposta de treball aprovada a la Jornada

Valorar com a molt encertat el treball del Secretariat Permanent d'adoptar un instrument de treball que ens pugui permetre analitzar i avaluar amb més objectivitat la vida de la Coordinadora d'ONG Solidàries.

Ha estat un primer pas positiu i que amb les dades presentades a la Jornada hauria de ser l'inici d'un procés que ens pot anar acostant al coneixement de la realitat. Proposem anar desgranant i treballant els punts a poc a poc en les següents Assemblees de la Coordinadora.

Propostes concretes aprovades per tal de millorar el treball començat:

 • Desgranar i treballar els punts de la gràfica a les assemblees successives de la Coordinadora
 • Millorar el text de l'enquesta explicant breument cada apartat
 • Proposta de distingir tres moments: passat (els 10 anys de la Coordinadora), present (l'últim any) i futur (espectatives i pla de treball)
 • Això voldria dir passar tres enquestes diferents
 • Demanar que l'enquesta s'empleni fruit del debat al si de cada entitat recollint l'opinió de la majoria
 • Agrupar els apartats de l'enquesta en dos blocs:
  - temes conceptuals (p.e. presència ciutadana)
  - instrumentals (p.e. pressupost)

Finalment entrem en el debat més al detall, punt per punt, però ara ja en un àmbit més distès. Això suposa una pluja d'idees i propostes que no reflectirem aquí per no fer-nos massa extensius, ja que com hem dit, vàrem acordar de treballar-ho en properes assemblees.

SEGON BLOC:

En aquest segon bloc, que va tenir lloc a la tarda, es va intentar fer un acte més lúdic i obert a la ciutat. Una xerrada-debat sobre el Fòrum Mundial Social de Porto Alegre, on va haver un èxit de participació, i on tothom vàrem poder gaudir de la trobada.