2004: Llagostera

L'EDUCACIÓ: MOTOR DE LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ

Al Casino de Llagostera el dissabte 12 de juny, de 10 a 14 h

Participants: Jordi Roig (CeDRe), Assumpta Carreras (CeDRe), Núria Massegú (CeDRe), Ramonet Roca (CeDRe), Imma Parada (Amnistia Internacional Alt Empordà), Lluís Gallart (Amnistia Internacional Alt Empordà), Montse Blasi (Amnistia Internacional Alt Empordà), Josep Mª Bonet (Grup d'empordanesos i empordaneses pe la Pau-GEES). Martí Terés (Fundació per la Pau), Queralt Carnicer (ACCEM), Quim Vilar (FES), Pep Gratacós (FES), Guillem Compte (CCU), Esteve Burcet (Blanes Solidari), Anastasio Pulido (Blanes Solidari), Gemma Valeri (GRAMC), Pura Chacón (Comissió Agenda), Jordi Planas (Comissió Agenda), Quico Castanyer (SOARPAL), Mª Antònia Benavent (SOARPAL), Cristóbal Pepe (Casal d'amistat i cultura argentí-català), Albert Quintana (Fòrum Social per l'educació), Imma Fuyà (Fòrum Social per l'educació), Sebas Parra (Col·lectiu de suport a l'AEPCFA), Gemma Clapés (Fundació SerGi), Helena Rubio (Xarxa Solidària St Feliu de Guíxols), Xavi Arroyo (Xocolata per tots), Rafael Villena (Llagostera Solidària), Jordi Fa (Llagostera Solidària), Jordi Noguera (Llagostera Solidària), Assumpció Català (Justícia i Pau), Pere Trias (Diputació de Girona), David Minoves (Agència Catalana de Cooperació), Lluís Postigo (Ajuntament de Llagostera), Joan Carrero (Fundació S'Olivar).

JUSTIFICACIÓ DE LA JORNADA

Si veritablement volem "un altre món possible" l'educació ha de desplaçar el mercat del centre de les relacions socials. Però, hem de repensar "una altra educació possible": alliberadora, crítica, solidària,... popular en definitiva.

No canviarem el món amb projectes de cooperació per al desenvolupament només sinó, especialment, amb la conscienciació popular de la gent treballadora, de les persones joves sobre tot, que s'organitzin, cooperin i lluitin decididament, al Nord, al Sud i arreu, per una societat més justa i solidària.

La Coordinadora, com espai que aplega les ONG solidàries gironines al voltant d'un Codi ètic i unes accions compartides, no pot oblidar el seu primer objectiu: sensibilitzar, denunciar, crear opinió i cultura de la solidaritat,... i, per tant, educar.

En definitiva:

LES ONG SOLIDÀRIES NECESSITEM FER DE L'EDUCACIÓ UNA BANDERA, UNA EINA,..

Aquesta Jornada anual de la Coordinadora pretén ser un bon moment per a facilitar una reflexió sobre el valor i la necessitat de donar un contingut educatiu, coherent amb el Codi Ètic, a les accions del moviment associatiu solidari aplegat a la Coordinadora.

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA

10h. Presentació i benvinguda a càrrec del Sr. Lluís Postigo, alcalde de Llagostera, el Sr. Pere Trias, diputat de Solidaritat i Cooperació de la Diputació de Girona, i el Sr. David Minobes, Director de l'Agència Catalana de Cooperació.

10h30'. Dinàmica de grup, d'educació popular, realitzada per Pep Gratacós (FES), per a la presentació i coneixement, de tots els participants a la jornada.

10h50' Breu exposició, a càrrec de Sebas Parra (FES i Col·lectiu de suport a l'AEPCFA), sobre El moviment que neix a Porto Alegre amb els Fòrums Socials Mundials i la seva expressió educativa (Fòrums Mundials de l'Educació, Fòrum Social de l'Educació CAT-Gi,...): què representen? quines aportacions fem nosaltres?

11h20' Presentació de murals on algunes entitats participants han explicat esquemàticament un exemple de com fan actes de sensibilització al seu municipi: objectius, públic diana, valors que pretén promoure, tipus de difusió, materials utilitzats, metodologia, resultats obtinguts, valoració...

Hi han participat les següents entitats amb els respectius projectes:

 • El CeDRe amb el curs de formació de Brigadistes. Exposició a càrrec de Jordi Roig
 • Amnistia Internacional Alt Empordà; amb la campanya de "Justícia a l'Àfrica Central. 10 anys de la mort de'n Quim Vallmajó." Exposició a càrrec de Montse Blasi
 • ACCEM amb la campanya educativa "Refugiats, una realitat existent fins ara." Exposició a càrrec de Queralt Carnicer
 • La Fundació per la Pau Girona amb la campanya per l'Objecció Fiscal. Exposició a càrrec de Martí Terés
 • La Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols amb la campanya "Una bici per l'Equador." Exposició a càrrec d'Helena Rubio
 • La Fundació SerGi amb el Projecte de la Setmana Intercultural de Girona i el Projecte "Atenció a la diversitat." Exposició a càrrec de Gemma Clapés
 • SOARPAL amb la campanya d'alfabetització Manel Bonfill. Exposició a càrrec de Quico Castanyer i Mª Antònia Benavent.

12h00' DESCANS, CAFÈ I PASTES

12h30' Exposició, a càrrec de Quim Vilar (FES i SolidariQuart), amb col·loqui final, sobre les eines pedagògiques al nostre abast a partir de l'exemple de l'Agenda Llatinoamericana i materials complementaris.

13h Aportacions de la Coordinadora al Fòrum Social sobre l'Educació. Modera i coordina Pep Gratacós.

13.10hTreball en cinc grups formats, a l'atzar, per 4 o 5 persones al voltant de la pregunta Com hauria de ser l'educació per fomentar la cultura de la solidaritat i la cooperació? Cada grup elabora unes conclusions a partir d'un debat intern.

13.40h. Posta en comú de les conclusions de cada grup i col·loqui final.

CONCLUSIONS JORNADA ANUAL DE LA COORDINADORA

Com hauria de ser l'educació per fomentar la cultura de la solidària i la cooperació?

GRUP 1

L'educació hauria de ser:

 • Participativa, que impliqui persones per a educar ciutadans amb capacitat de decisió
 • Transformadora, però situant-nos en la nostra realitat, partint de la realitat en què estem i transformant a partir d'aquesta realitat
 • Revolucionària, que proposi estructures noves
 • Igualitària
 • Encarada cap a la Justícia Social
 • Repectuosa envers les cultures i les persones

Aquesta educació hauria de permetre alhora:

 • Rebre una informació per adquirir uns coneixements
 • Facilitar l'aportació des de l'experiència viscuda a nivell personal en relació als coneixements donats


L'educació per la solidaritat hauria de donar més instruments que no pas coneixements.

Caldria que fos una educació de persones amb capacitat crítica envers el seu entorn, preparades per a la transformació amb esperança.

Crítica >>Esperança>>Transformació

GRUP 2

 • Després de qualsevol campanya solidària hauríem de tenir capacitat per fer avaluacions de forma rigorosa i sistemàtica
 • Les ONG hem de sortir de l'àmbit escolar, -introduint-nos més en àmbits mediàtics i cívics a l'hora de sensibilitzar- i els centres educatius haurien de "sortir al carrer" i interelacionar-se molt més amb el territori
 • Hem de tenir clar en tot moment qui són els agents educadors i quan els identifiquem, utilitzar-los i adreçar-nos-hi. Aquests agents han canviat amb el temps; ara un agent educador molt important és la TV
 • Cal acostumar-nos a utilitzar la tecnologia com a eina de comunicació i de difusió
 • L'educació ha de ser participativa, s'ha de socialitzar el coneixement sense por als conflictes; com deia Freire, l'educació que volem generarà conflictes
 • L'educació ha de ser global, s'han d'explicar les causes i els efectes de tot el que passa, les implicacions i les nostres responsabiltats. L'educació ens ha d'ajudar a tenir una visió més àmplia de la realitat
 • Cal educar en valors; quan ens plantegem una campanya la primera cosa que hem de tenir clara és quins valors volem potenciar
 • Cal conscienciar a la gent que té poder de transformació, de millorar les estructures...

GRUP 3

 • Hem de respondre a la gran pregunta "mare dels ous" de com englobar els diferents sectors socials en la cultura de la pau i la solidaritat... fins i tot, de col·lectius allunyats d'aquests valors
 • Hem de transmetre informació clara i transparent, tenir clar què volem dir i que això arribi..
 • Caldrà buscar activitats atractives pels diferents col·lectius per tal que fomentin l'intercanvi i el coneixement
 • Promoure la xarxa/treball global, englobar les diferents entitats del barri, tot i saber que no és fàcil en una societat individualista com la que visquem
 • És important incentivar la tolerància com a valor, no jutjar... la qual cosa no vol dir que tot és permès
 • Fer un treball a partir de la dinamització per motivar l'autoorganització, que hi hagi intercohesió, que sigui aglutinador..
 • Fer veure que ningú és imprescindible, obrir el camí a les persones que es volen incorporar
 • Cal tenir en compte el bombardeig als mitjans d'informació: premsa, ràdio, TV; una realitat que no podem obviar, són els mitjans més adequats per arribar a la gent
 • És cert que l'escola és molt important però no ho és tot. Cal plantejar el treball educatiu a nivell de tota la societat, també en el treball del dia a dia.

GRUP 4

 • L'educació com a eina per la transformació social: per la igualtat de drets i per la justícia social;
 • Una educació permanent
 • Una educació que permeti relacionar la realitat local amb la realitat global
 • L'educació ha d'ajudar a:

- Detectar la realitat social
- Conscienciar per a la transformació
- Organitzar
- Participar: foment a la democràcia participativa

 • Els programes educatius han de ser:
  - Més participatius (més importància d'allò que es diu eixos transversals.)
  - Recuperar la política com a eina pedagògica
 • Una educació que permeti contrastar continguts: oferir elements de referència davant el paper negatiu del bomardeig dels mitjans de comunicació.

GRUP 5

 • L'educació hauria de permetre trencar amb el Sistema educatiu formal, poc flexible que crea ciutadans conformistes enlloc de ciutadans autònoms i transformadors, que, de vegades, sembla que enlloc d'educar deseduqui. A les escoles cal més participació social
 • Cal formar bé els mestres com a agents transformadors d'aquest Sistema educatiu
 • Cal combatre l'individualisme excessiu tant present en l'actual societat de consum
 • La cooperació per al desenvolupament ha de impartir-se des de l'educació no formal. A través:
  - La TV, que cal que sigui més educativa, però sempre, no només en determinats programes al 33 o a la 2.
  - La vida associativa com a eina educativa en pobles i ciutats a través de xarxes d'associacions locals o supralocals.
  - Lleure; però cal diversificar les nostres propostes educatives per a competir amb l'amplíssima oferta de lleure sobretot per a arribar al sector jove; per exemple a través del cinema/mitjans audiovisuals
 • Cal explicar valors però no només amb continguts, que pot provocar l'efecte contrari -que els nanos els aburreixin-, sinó que cal transmetre'ls de forma més subliminal: que transpuiïn, a través dels porus de tots els continguts, de la mateixa aula
 • Treballar el conflicte no defugir-lo sistemàticament: educar cituadans crítics
 • Tenir present experiències innovadores d'altres llocs o àmbits, com les experiències que passen per treure les parets entre els cursos d'una escola (experiència de Dinamarca) o aplicar estratègies de grups cooperatius, o de Centres Oberts -que ha de treballar forçosament en equip perquè sinó s'enfonsen.