2007: Banyoles

En la Jornada Anual s'ha continuat treballant per una cooperació transformadora que abandoni del tot l'assistencialisme als països empobrits.

L'educació al desenvolupament i la incidència política motor de canvi en la cooperació

Continuar treballant per una cooperació transformadora que abandoni del tot l'assistencialisme als països empobrits i qüestionar les actuals regles del joc internacional són dos dels grans reptes que hauran d'assumir les ONG Solidàries en els pròxims anys. En aquest sentit, l'Educació pel desenvolupament i una major incidència política de les ONGD són dues eines bàsiques. Aquesta és una de les conclusions que s'han posat de manifest a la Jornada Anual de la Coordinadora d'ONG Solidàries.

Jornada Anual, al Centre Cívic de Banyoles

La Jornada ha aplegat una trentena de persones de diverses entitats de les comarques gironines al Centre Cívic de Banyoles, aquest matí. Per a Ignasi De Juan, director d'Educació Sense Fronteres i ponent a la Jornada Anual de la Coordinadora d'ONG Solidàries, és imprescindible començar a treballar a fons temes com el deute extern, les taxes internacionals o el necessari canvi en les regles del comerç internacional. De Juan ha posat com a exemple la política agrícola europea que subvenciona els plàtans de Canàries en detriment del mateix producte d'altres països del Sud com Equador.

Si entre els anys 50 i 90, la Cooperació al Desenvolupament va tenir un caràcter més assistencialista i pretenia ser la resposta del Nord al subdesenvolupament del Sud, avui les entitats presents als països del Sud ja han trencat amb la dicotomia donant-receptor i moltes d'elles duen a terme projectes de codesenvolupament, amb contraparts locals.

Entre els grans reptes que haurà d'assumir la cooperació gironina en un futur immediat hi ha el treballar als països d'origen de la població immigrada que viu a la demarcació, i molt especialment amb els països africans. La implicació de les persones immigrades en aquests projectes, és un altre dels canvis que s'haurien de donar.

L'ús de les noves tecnologies, el codesenvolupament, el treball en xarxa, la sostenibililitat ambiental, la perspectiva de gènere i una major incidència política són alguns dels temes que haurà d'incloure la futura agenda de la Coordinadora d'ONG Solidàries.

Banyoles, 16 de juny de 2007