2010: Lloret de Mar

La creació d'una comissió de gènere, l'elaboració d'un document de posicionaments davant temes importants com la immigració o l'establiment d'una assemblea anual són algunes de les propostes considerades com a prioritàries per les entitats de la Coordinadora, dins del Pla Estratègic per als pròxims cinc anys. Aquest full de ruta aplega un conjunt de propostes encarades a la transformació de la nostra societat i a millorar la participació d'aquesta, per aconseguir la justícia social.

El passat dissabte 29 de maig Lloret de Mar va acollir la 13a Jornada Anual de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme. Una trentena de participants van assistir a aquesta jornada, que culmina un any de feina en què les entitats han debatut i reflexionat entorn les línies estratègiques que han de guiar l'acció de la Coordinadora en els pròxims cinc anys. Les companyes i els companys de Plataforma per la Pau de Lloret de Mar van ser els amfitrions.

El Pla Estratègic de la Coordinadora d'ONG Solidàries va començar ara fa un any, amb l'esbós dels sis eixos bàsics o línies estratègiques: l'educació i la comunicació pel desenvolupament, dos eixos com a punts de partida complementaris per promoure una consciència crítica i una actitud proactiva en la ciutadania, la perspectiva de gènere en la qual la Coordinadora ha de ser el motor perquè les entitats membres la facin seva, la incidència política, per promoure les accions orientades a obtenir canvis en les polítiques locals o regionals que permetin una societat més justa i solidària, la sensibilització i cooperació al desenvolupament, orientat cap a un treball de qualitat en xarxa, generador de valors i sinèrgies, i finalment, l'eix de coordinació entre les entitats de la Coordinadora, que ha de millorar el treball i el coneixement mutu.

En la posada en comú d'aquests eixos, s'ha marcat la prioritat d'algunes accions, si bé s'han d'acabar de discutir en properes reunions -una per cada eix-, abans de les vacances d'estiu.

Entre les accions o inquietuds manifestes en els tallers, destaca la creació d'una comissió de gènere que haurà de fer una diagnosi sobre la situació de la perspectiva de gènere al sí de les entitats i proposar un pla d'acció, que contempli l'educació i la comunicació pel desenvolupament, i la formació.

En l'àmbit de la coordinació interna, les entitats demanen, entre d'altres propostes, establir una assemblea anual com a exercici de transparència i en el que s'exposi l'estat de comptes i es revisi la feina i els projectes de futur. Per a una millor coordinació i creació de sinèrgies entre les entitats, aquestes demanen que l'equip tècnic s'acosti al territori.

Una altra de les demandes considerades prioritàries és la creació d'un document de posicionaments generals, que ha de servir per reforçar la veu crítica de la solidaritat i alhora, fer pedagogia de la solidaritat. En aquest sentit, la immigració i la crisi, com a oportunitat per a iniciar un canvi de paradigma econòmic i social, són dues de les temàtiques que les entitats consideren més prioritàries.

En l'àmbit de la comunicació pel desenvolupament, les entitats tenen molt present la formació en noves tecnologies o eines cibernètiques, però també una formació més sòlida a nivell ideològic i polític -tant d'entitats com del col·lectiu periodista- ,que contraresti la manipulació informativa o la veu dominant dels mitjans de comunicació tradicionals. Moltes de les propostes en l'àmbit de la comunicació, han de quedar recollides al Pla de Comunicació que ha de dur a terme la Coordinadora i que ha d'estar totalment vinculat a tots els eixos programàtics.

L'elaboració d'aquest document-guia per al període 2010-2015, ha comptat amb la participació de més de seixanta persones, entre representants d'entitats i personal tècnic.

Participants: Rafel Villena (Llagostera Solidària); Jordi Planas i Pura Chacón (Comissió Agenda Llatinoamericana i Justícia i Pau); Montse Rodríguez i Josep Pérez de Tudela (ACAPS); Ferran Fa i Pilar Bayé (ACAPS i Llagostera Solidària); Maria Clara Suàrez (Teixidors de Xarxes i DESOS. Opció Solidària); Estefania Yus i Olga Levinia Grueso (Dagua); Lluís Puigdemont (Caritas-Girona); Martí Batllori (Intermón Oxfam); Sebas Parra (AEPFCA i Amigues de l'ALBA); Rafel Seguí (Naguals); Mari Carmen Bernat, Jaume Casas, Maria Clara Pagespetit, Isabel Salanova, Ioia Ramos (Plataforma per la Pau de Lloret); Rosa Maria Domingo (CCONG Ajuda pel Desenvolupament); Carme Vinyoles (Col·lectiu per la Igualtat); Anna Bonmatí (Àfrica Viva); Tanit Baldiz, Toni Rocha, Núria Cuadrat, Sònia Cervià, Yolanda Sànchez, Gemma Juncadella, Gemma Valeri i Pilar Martínez (Coordinadora d'ONG Solidàries); i Laila Palaudàries.