Qui som

La Coordinadora d'ONG Solidàries agrupa les entitats solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme que treballen diverses vessants de les desigualtats Nord-Sud: Cooperació al Desenvolupament, Cultura de Pau, Drets Humans, Educació per a una Ciutadania Crítica i Comunicació per a la Transformació, Igualtat de Gènere, Immigració i Interculturalitat.

La nostra missió

Potenciar la coordinació, donar suport a les iniciatives comunes i a la infraestructura i contribuir a la capacitació i l’enfortiment institucional de les entitats de Pau, Drets Humans i cooperació pel desenvolupament de les comarques gironines i l’Alt Maresme, per tal d’incrementar la seva incidència política amb la finalitat de transformar la societat per aconseguir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolupament humà sostenible.

 

La nostra visió

• Ser referents en temes de cooperació i solidaritat Nord-Sud a les comarques gironines per a les entitats que treballen en aquests àmbits, per a les diverses administracions, per a l’àmbit educatiu i per a la ciutadania en general.

• Aportar reflexions i continguts a la ciutadania i a les diferents institucions i als mitjans de comunicació sobre les temàtiques que ens ocupen.

• Donar resposta a les necessitats de les seves entitats per facilitar el treball en xarxa i les accions conjuntes de manera que es veurà incrementada la nostra incidència política i la sensibilització per a la transformació social cap a una ciutadania crítica i un món més just.