Notícies

03/11/2013

Electrònica 'Low Cost'

L'entitat SETEM ha presentat l'informe Electrònica 'Low Cost' sobre violació de drets laborals en quatre fàbriques que produeixen per a la multinacional Dell, el tercer fabricant mundial d'ordinadors, a la Xina. Fins a 74 hores laborals setmanals, hores extres obligatòries, exposició a gasos tòxics, salari inferior al mínim i viure en dormitoris massificats, aquesta és la realitat del personal de les fàbriques.

Aquest nou informe ha estat realitzat per les organitzacions DanWatch i China Labor Watch, amb el suport de les organitzacions europees SETEM Catalunya, Centrum CSR.PL, People&Planet, Südwind i Weed. L'estudi mostra les violacions de drets laborals de proveïdors de Del en les regions xineses de Guangdong i Jiangsu. Xina, coneguda com la fàbrica del món, des de fa temps és un pol d'atracció per a les empreses del sector de l'electrònica a causa dels baixos costos laborals, la feble representació sindical i la poca voluntat del Govern per fer complir la legislació laboral nacional. “La demanda de produir barat i ràpid per part de les marques té greus conseqüències directes sobre la vida dels treballadors i les treballadores del sector de l'electrònica. Es trenquen sistemàticament els principis de l'Organització Internacional del Treball i les
legislacions laborals dels països productors” destaca Martina Hooper, responsable de Campanyes de SETEM Catalunya.

La investigació 'Electrònica Low cost. Estudi de les condicions laborals de quatre proveïdors de Dell a la Xina' mostra que el personal treballa entre 60 i 74 hores setmanals, o fins a 296 hores mensuals. Els i les treballadores estan obligades a realitzar fins a 136 hores extres mensuals, cosa que supera àmpliament el límit establert per la legislació xinesa (36 hores mensuals). En alguns períodes de pics de treball, arriben a
treballar els 7 dies de la setmana. El personal es veu sotmès a unes condicions d'intensitat laboral extrema i no només es vulneren les hores màximes de treball establertes en la legislació xinesa, també està exposat a gasos tòxics sense la protecció adequada.

Pel que fa a la remuneració, en dues de les fàbriques investigades, el salari base estava per sota del salari mínim de la regió.  El salari base mensual a la fàbrica Hipro -és a dir, sense incloure hores extraordinàries, complements i deduccions- és de 1.310 iuans (161 euros), mentre que a la de Mingshuo ascendeix als 1.370 iuans (168 euros) durant el primer mes, i després a 1.520 iuans (186 euros). Cap arriba al salari mínim de la regió.

Viure sense sortir del polígon industrial

"Fa temps que se sap que s'estan produint vulneracions dels drets laborals en el sector de l'electrònica. Tot i això, les marques continuen pressionant als proveïdors amb l'objectiu de reduir els costos de producció,
sent conscients de les conseqüències directes que té sobre les persones  treballadores", explica Begoña Planas, responsable de Compra Pública Ètica de SETEM.

Informació elaborada per SETEM Catalunya.