Notícies

15/09/2005

Moció per aprovar en el ple del teu Ajuntament sobre el poble saharuí

La Coordinadora d'ONG Solidàries anima a presentar mocions de suport al poble sahrauíDavant els últims fets a El Aaiun, Dajla, Smara, Rabat o Fes, en els que la policia del Marroc s'ha tornat a mostrar molt repressiva contra el poble sahrauí, i davant l'obstrucció constant al Pla de Pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara Occidental, per part del Regne del Marroc, animem a totes les entitats i persones sensibles a la causa sahrauí, que duguin una moció de suport al poble sahrauí als seus ajuntaments.

Amb aquesta moció:

  • Manifestem el nostre rebuig a la repressió exercida per la policia del Marroc, i proclamem la necessitat que el poble sahrauí pugui exercir la lliure associació, expressió i manifestació així com la resta de drets humans i democràtics.
  • Demanem al govern del Marroc un canvi d'actitud per fer efectiva la resolució del conflicte del Sàhara Occidental.
  • Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea que intercedeixin, davant el govern del Marroc, per garantir el respecte dels drets humans i la legalitat internacional als territoris sahrauís.

TEXT DE LA MOCIÓ A APROVAR

Atès que el Sàhara Occidental és l'últim país de l'Àfrica sense descolonitzar, amb el consentiment internacional a que el Marroc ocupi, il·legítimament, el territori des de 1975. L'any 1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de l'Organització de la Unitat Africana, les parts en conflicte acordaren el Pla d'Arranjament per al Sàhara Occidental, segons el qual s'establia la celebració d'un referèndum just, lliure i imparcial per tal que el poble sahrauí pogués decidir lliurement el seu futur.

Atès que quasi dotze anys després, el 12 de juliol de 2003, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va acordar per unanimitat la resolució 1495, un nou Pla de pau inspirat en el pla del senyor James Baker, representant especial del Secretari General de les Nacions Unides, conegut com el Pla de pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara Occidental. Aquest nou pla fou acceptat pel Front Polisario, però ha anat comptant amb l'obstrucció i el rebuig del Regne del Marroc.

Atès que les resolucions de les NNUU des de 1960, el Tribunal de la Haia, i les disposicions internacionals aplicables han reconegut els legítims drets del poble sahrauí sobre el territori del Sàhara Occidental. No obstant això, encara avui els seus drets estan essent violats per la potència ocupant, que només persegueix perpetuar la seva ocupació.

Atès que el Sàhara Occidental és un territori ocupat per l'exèrcit marroquí, dividit per murs i camps minats mentre que les seves riqueses naturals són saquejades. Una part de la població viu en les zones ocupades presoneres d'aquest exèrcit, i una altra exiliada en camps de refugiats fora de la seva terra.

Atès que, en les darreres setmanes, s'han desenvolupat manifestacions de protesta contra l'ocupació marroquina en ciutats sahrauís com El Aaiun, Dajla o Smara i a marroquines, com Rabat o Fes, i la policia del Marroc ha tornat a mostrar-se repressiva contra el poble sahrauí i, en particular, als joves estudiants.

Atès que una delegació de parlamentaris i parlamentàries i entitats civils catalanes i d'altres comunitats de l'Estat Espanyol no pogueren ni baixar de l'avió a El Aaiun en una visita de treball per intemediar en la resolució del conflicte

Atès que a la ciutat existeix l'entitat Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí - ACAPS (posar nom de la secció), membre de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, que treballa per la solidaritat amb el poble sahrauí.

Atès que el Ministerio de Asuntos Exteriores hauria de vetllar per protegir els drets dels representants del poble de Catalunya de verificar una situació de drets humans.

S'adopten els següents ACORDS:

  1. Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia del Marroc durant les darreres setmanes, així com proclamar la necessitat que en el territoris del Sàhara Occidental com en el Marroc el poble sahrauí pugui exercir la lliure associació, expressió i manifestació així com la resta de drets humans i democràtics.
  2. Manifestem al govern del Marroc que cal un canvi d'actitud, abandonant la repressió i l'obstruccionisme, per fer efectiva la resolució del conflicte del Sàhara Occidental, ja que les seves accions no contribueixen a la pau ni a l'estabilitat de la zona del Magrib àrab, ni als drets de tots els pobles, inclòs el sahrauí, a viure en pau i llibertat a la seva terra.
  3. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea que intercedeixin, davant el govern del Marroc, per garantir el respecte dels drets humans i la legalitat internacional als territoris sahrauís.
  4. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea que defensin i facin aplicar sense més retard els acords, les lleis i els convenis internacionals, tot respectant els legítims drets reconeguts al poble sahrauí, per tal que es puguin iniciar els processos establerts pel Pla de Pau aprovat el 12 de juliol de 2003, en la resolució 1495 del Consell de Seguretat de Nacions Unides i realitzar, finalment, el referèndum promès per tal que pugui decidir lliurement el seu futur com a poble.
  5. Donar coneixement d'aquesta moció al Consolat del Regne del Marroc a Barcelona, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a l'ACAPS, a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, a l'Agència catalana de Cooperació de la generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Exteriors i cooperació del govern espanyol i al responsable de Política Exterior del Consell de la Unió Europea.
  6. Enviar una nota de protesta al Ministerio de Asuntos exteriores per la manca de protecció i defensa de la delegació de diputats/es catalans/es; així com demanar una nota de protesta d'aquest ministeri al Govern Marroquí per l'actitud davant la delegació catalana.

TELÈFONS i ADRECES ON CAL ENVIAR LA MOCIÓ SÀHARA APROVADA PEL PLE

CONSULAT DEL MARROC
C/ Béjar, 91. 08014 BARCELONA Tel. 93 289 25 30

DELEGACIÓ DEL FRONT POLISARI
C/ Vinyals, 28-30, 3r 3a 08041 BARCELONA Tel. 93 446 02 95

ACAPS CATALUNYA
L'Hotel d'Entitats C/ Pere Vergés, núm 1 (10.10) 08020 BARCELONA
Tel. 93 305 52 06
Fax 93 305 52 23

COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
C/ Via laietana, 33, 6è 1a 08003 BARCELONA
Tel. 93 310 44 04
Fax 93 310 71 03

MINISTERI D'EXTERIORS
Dirección:Plaza de la Provincia, 1 - 28012 Madrid
Teléfono centralita:91 379 97 00

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Dirección:Plaza del Marqués de Salamanca, 8 - 28006 Madrid
Teléfono centralita:91 379 83 00

RESPONSABLE DE POLÍTICA EXTERIOR
Sr. Ministro Don Miguel Angel Moratinos Cuyaubé (adreça del Ministeri d'Assumptes Exteriors)
Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares
Dirección: Plaza del Marqués de Salamanca, 8- 28006 Madrid
Teléfonos de información al público:
91 379 16 05
91 379 16 07

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dirección: Avda. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 Madrid
Teléfono centralita: 91 583 81 00/01/02

SECRETARI GENERAL DE LES NNUU
Sr. KOFI ANNAN

ONU A MADRID:
Avda. General Perón, 32 1º
28020 MADRID Tel. 91 555 80 87
91 555 81 42