Gramsci y la educación

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Carmel Borg, Joseph A. Buttigieg, Peter Mayo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 GRA

El pensament de Gramsci s’ubica dins les corrents contemporànies del marxisme, corrents que tenen com epicentre la pràctica i como objectiu principal, ‘ser constituït por l’activitat humana reial’, considerant l’home i la dona com creadors de la realitat i de sí mateixos. Des d’aquest pensament i des del context en el que es troba, Gramsci comença a preocupar-se por l’educació degut a la crisi cultural existent provocada por la crisi estructural i política de la societat en la que es trobaven, una crisis que des del punt de vista de Gramsci travessava totes las capes socials i tintava a l’educació d’un biaix classista i burgés. Gramsci proposa la lluita contra la imposició d’aquestes escoles liberals, una lluita contra la imposició d’una cultura que es aliena a les masses, i planteja la possibilitat de la creació d’una nova cultura a partir de la crítica de la cultura existent construïda por aquestes pròpies masses.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec