Menejo de Conflictos_Bachillerato

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Educació
  • de 12 a 16 anys
  • Castellà, Euskara
  • Alboan
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035.8 ALB

Aquesta carpeta presenta una sèrie de propostes per treballar amb l'alumnat de batxillerat des de diferents àrees curriculars sobre els conflictes i el seu tractament. Es tracta d'un material que aposta per treballar sobre actituds i valors a partir de procediments innovadors que condueixin a accions solidàries i responsables en el maneig de conflictes i que permetin la construcció d'aprenentatges significatius.

Forma part dels materials de la col·lecció "MUNDUKO HIRITARROK". Una col·lecció editada per l'ONGD Alboan i destinada a l'alumnat tant de primer de primària com fins a segon de batxillerat.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec