Narrando Paulo Freire : por una pedagogía del diálogo

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Paolo Vittoria
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 VIT

Viure és una construcció contínua en relació als escenaris socials, polítics i culturals en els quals un es desembolica i amb els quals es compromet. En bona part, aquest aprenentatge que fem dels contextos és el que ens diferencia a uns subjectes d'uns altres, i el que constitueix la nostra història, cada història, com la mirada particular de la història col·lectiva. Però també cada història no deixa de ser sinó el que els altres construeixen de la vida de cadascú, que no deixa de ser una forma de parlar de cadascú; d'exposar la vida pròpia en la relació, en la trobada intersubjetiva.


L'obra que s'ofereix en aquesta publicació, per tant, no ens parla de Paulo Freire, sinó del seu autor i, especialment, del món on vivim i ens construïm com a subjectes. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec