15/04/2004

Ajuts a projectes de cooperació descentralitzada

Molts de nosaltres formem part d'etitats amb algun projecte per dur a terme en algun pais del tercer món... però qui de nosaltres no s'ha preguntat on aconseguir el finançament?

Us hem posat un recull dels llocs més rellevants on presentar la sol·licitud de subvenció per al vostre projecte.

Aclarim que hi pot haver altres organitzacions que financiïn projectes de forma més puntual, però d'aquestes ens és impossible tenir-ne una informació completa per la seva espotaneïtat.

La major part dels organismes que us exposem aquí, ténen les bases necessàries per presentar el vostre projecte penjades a internet.

Ajuntaments.
A Catalunya, gairebé la totalitat dels Ajuntaments ja ténen una partida del seu pressupost destinada a projectes de Cooperació. Degut a la varietat de fòrmules emprades, i les diferents dates en que es duen a terme, no us en podem donar massa informació. Consuteu al vostre Ajuntament.

Diputació.
La Diputació de girona també té convocatòria d'ajuts a principis d'any

Fundació La Caixa.
Aquesta Fundació també té convocatòria de presentació de projectes per subvencionar. Sol ser a la primavera.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Aquesta organització va néixer amb l'esperit de gestionar òptimament els recursos destinats a cooperació descentralitzada. Per aquest motiu és un dels llocs de referència per presentar el vostre projecte. A la seva web ténen els formularis de la sol·licitud.

Generalitat de Catalunya.
La Generalitat té una partida del seu pressupost destinada per aquest fi. Les convocatòries solen ser a la primavera.

Estat espanyol.
L'AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional, és l'organització estatal creada per gestionar els fons públics destinats a cooperació. Té vàries convocatòries al llarg de l'any. Trobareu tota la informació a la seva web

Comunitat Europea.
I per últim us presentem els ajuts de la Comunitat Europea. Aquests ajuts es poden presentar en col·laboració amb d'altres entitats per formular un sol projecte.