24/03/2021

Covid-19 i resiliència comunitària

La pandèmia està amenaçant la capacitat de resiliència de les comunitats més empobrides. Així ho constata l'últim informe elaborat per la xarxa Alliance2015 que recull empitjoraments generalitzats en la salut, l'educació, els ingressos o l'alimentació. 

L'informe recull els resultats d'una enquesta realitzada a 16.000 persones en 25 països empobrits durant 2 mesos,i  posa de relleu els diferents impactes i les desigualtats generades per la crisi de la COVID-19 a sectors com la seguretat alimentària, l'aigua i sanejament (WASH), l'educació o la generació d'ingressos, entre d'altres. Un enfocament multisectorial que mostra els diversos efectes de la pandèmia i que constitueix una eina per orientar les diferents respostes que podem adoptar davant els reptes de la COVID-19.

Els països on s'ha realitzat l'enquesta són Uzbekistan, Ucraïna, Síria, Burundi, Uganda, Afganistan, Bangladesh, Bolívia, Libèria, Kènia, Jordània, Haití, El Salvador, Equador, Burkina, RDC, Somàlia, Palistan, Níger, Nepal, Malaui, Madagascar, Guatemala, Geòrgia,  i Etiòpia. 

Quan es va fer l'enquesta, la majoria de persones enquestades coneixien les mesures que calia adoptar per aturar els contagis, tot i que també tenien moltes dificultats per accedir a materials bàsics com sabó o mascaretes. Les llars petites i sobreocupades tampoc hi ajuden massa, tal com passa a alguns llocs de treball on és impossible mantenir les distàncies que serien necessàries. 

Vuit mesos després de l'inici de la pandèmia, el 46% de les dones i el 37% dels homes asseguren que les seves famílies consumeixen menys aliments i de menor qualitat. El 80% dels enquestats que asseguren que han empitjorat la seva alimentació corresponen a l'Àfrica Sudsahriana.

Un altra de les conclusions del treball és que tres quartes parts de les persones enquestades han vist alterada la seva capacitat d'obtenir ingressos i en un 92% ha passat a tenir-ne menys. El cas més clar és el dels treballadors ocasionals que en un 91% han quedat greument afectats pels tocs de queda i els confinaments i en concret, les dones que són qui més depenen de les remeses, el suport extern, el petit comerç i el treball ocasional. 

Sobre el tema salut, un terç de les persones enquestades reconeix haver patit un empitjorament des de l'inici de la pandèmia: és el cas del 48% de les dones que viu en campaments, que assenyalen un deteriorament de la salut i el benestar. A més, un terç de les respostes apunten que havien patit ajornaments o anul·lacions del calendari previst de visites mèdiques. 

L'educació també ha quedat malmesa. Així ho indiquen més del 22% de les persones enquestades que conviuen amb nens i nenes d'edats entre els 4 i els 16 anys, que ni han anat a l'escola ni han estat atesos pels centres educatius. 

Tot i que el suport de la comunitat segueix essent la xarxa de seguretat per a moltes famílies dels països empobrits enquestats, reconeixen que hi ha hagut un augment dels conflictes, les discussions, dins la família o la comunitat, i més del 40% dels homes i el 50% de les dones reconeixen viuen preocupats pel futur, tristos, amb canvis d'humor i amb dificultats per dormir.


En aquest enllaç podeu accedir a un mapa interactiu amb les dades més significatives per país i temàtica.

Informació facilitada per Ajuda en Acció, membre de la xarxa Alliance2015.