12/07/2021

Creix el nombre de matrimonis forçats

Són catalanes, nascudes i criades aquí però privades del dret de qualsevol persona a decidir lliurement. Des del 2014 fins avui, Valentes i Acompanyades ha atès unes 150 joves i adolescents en risc de patir un matrimoni forçat.

Són dades recollides a la memòria anual d'aquesta entitat referent a Catalunya en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra el matrimoni forçat. Unes dades que dibuixen una tendència a l'alça d'aquestes unions entre dues persones on una d'elles (generalment la dona) no ha donat el seu ple i lliure consentiment pel matrimoni, sinó que ha estat coaccionada físicament, emocionalment i psicològicament per la família i el seu entorn.

Només en els primers 6 mesos d'enguany s'ha atès 27 noves noies mentre que durant tot l'any passat en van arribar 20. Pel que fa al seguiment, entre l'any 2020 i els sis primers mesos d'enguany, ViA ha acompanyat un total de 87 noies. L'origen de les seves famílies és divers però sobretot provenen del Marroc, Gàmbia i el Senegal.  La mitjana d’edat de les noies és de 20 anys, dins la franja de més risc: la que va entre els 18 i els 23 anys i que coincideix, sovint, amb la seva etapa formativa i/o acadèmica, que pot quedar aparcada indefinidament. Entre els anys 2019 i 2020 s'han pogut evitar 12 matrimonis forçats, de 9 altres se n'ha neutralitzat el risc i 9 més s'han pogut desfer, un cop consumats. Només en un dels casos no s'ha pogut evitar.

A banda de l'acció directa, Valentes i Acompanyades ha participat també en espais d'assessorament a casos de noies que són acompanyades per altres agents socials (SIAD's. Serveis Socials i Mossos d'Esquadra), i ha continuat oferint activitats de sensibilització sobre aquest tipus de violència masclista, arribant a més de 800 persones.