24/05/2022

ÈCCIT inicia una col·laboració a Tanzània

L’Associació ECCIT i l'ONG AfricaNdoto inicien un conveni de col·laboració. L’objectiu d'aquesta entitat ubicada a Tanzània és oferir oportunitats educatives a la població infantil i contribuir a una societat més justa i igualitària.

Un objectiu, el de treballar i facilitar l'accés a una educació de qualitat, que comparteixen amb Eccit, entitat gironino-marroquina que organitza viatges socioculturals i intercanvis de professorat Marroc-Girona, a més de treballar el tema de la diversitat i les migracions a casa nostra.

Aquest 2022, una part de l’equip d’ECCIT ha viatjat fins al país africà, i ha col·laborat en l’obertura del ‘Mama Ndoto Center’, un espai adreçat a nens i nenes de 7 a 14 anys que han estat becats per l'associació AfricaNdoto. Amb aquest programa és vol garantir el dret a l'educació, mitjançant l'acompanyament a infants en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, per millorar el nivell socioeducatiu existent al municipi.

El mama Ndoto Center és un espai obert també a d'altres iniciatives comunitàries i que complementa l'espai escola, amb reforç i acompanyament socieducatiu mitjançant una rutina continuada, generant un vincle de confiança i seguretat amb l'infant, i acompanyant d'altres activitats enfocades al desenvolupament integrals dels nens i nenes. En aquest espai també s'aprofita la proximitat per a fer prevenció, detecció i intervenció en situacions de risc per als drets de l'infant.

El nou programa  d'ECCIT a Tanzània arrenca a partir de les grans dificultats detectades a la zona, on existeix un alt risc d'exclusió social i uns dèficits educatius notables: alta taxa d'analfabetisme, treball infantil, desestructuració familiar, alt índex d'embarassos adolescents de risc, o escassa qualificació professional, entre d'altres problemàtiques.

Tot i la beca d'AfricaNdoto als nens i nenes del programa per accedir a l'escola, es continuaven detectant dèficits en el seguiment de les classes i d'altres dificultats afegides a l'entorn i, per tant, es va decidir continuar treballant per reduir el risc d'abandonament i/o fracàs escolar.