07/02/2018

Fons específic de l'ACCD per a entitats de les comarques gironines

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament posa en marxa un Fons Específic per a Entitats de la demarcació de Girona, al qual cada entitat pot presentar un únic projecte, amb un pressupost màxim de 20.000 euros.

Els projectes presentats han de ser per alguna d’aquestes actuacions (o totes alhora):

1)Enfortiment de l'estructura de l'entitat en les despeses pròpies de funcionament.

2) Sessions formatives per al personal de l'entitat (inclòs el personal voluntari o membre de l'entitat).

3) Execució d'activitats d'educació per al desenvolupament, pau i drets humans a les comarques gironines.

El termini de presentació de projectes comença avui, 8 de febrer, i acaba un mes després, 7 de març. La presentació s’ha de fer per via electrònica.

  • Les actuacions del projecte han de ser compreses entre principis d’aquest any i el 7 de febrer de 2019. Degut al retard en la publicació s'admetran despeses d'actuacions que s'hagin iniciat l'any 2017, essent la durada màxima d'execució de les activitats subvencionades per l'ACCD com a màxim, de 12 mesos.
  • Entre els requisits que s’han de complir els més importants són: ser membre de la Coordinadora (ens heu de demanar el document que ho acrediti per adjuntar al projecte), disposar de seu social i fiscal a les comarques gironines, i estar inscrits en el Registre d’ONGD de l’ACCD.

Recordeu que podeu comptar amb l’assessorament de l’equip tècnic de la Coordinadora. En aquest sentit traslladeu-nos tots els dubtes que us puguin sorgir abans no s’acabi el termini de presentació.