• Inici>
  • Actualitat>
  • Notícies>
  • «Hi ha un grup de professionals sanitaris disposats a assessorar en projectes de cooperació»

10/01/2012

«Hi ha un grup de professionals sanitaris disposats a assessorar en projectes de cooperació»

SACOOP - GI, Salut i Cooperació de les comarques gironines, és una plataforma de salut que vol ser un espai de coordinació entre les entitats adscrites, per donar a conèixer projectes i fomentar la sensibilització, crear sinèrgies i rendibilitzar recursos en el camp de la cooperació al desenvolupament i la salut. Sacoop -Gi ofereix suport a totes aquelles entitats, associacions o ONG que duen a terme projectes de salut.

Dolors Corominas i Anna Bonmatí, coordinadores de la plataforma SACOOP-GI (Salut i Cooperació de les comarques gironines)

Què us ha motivat a unir-vos en aquesta plataforma?

A les comarques gironines, hi ha molts sanitaris treballant en l'àmbit de la cooperació, i vam pensar que podríem agrupar-nos com a coneixedors de la realitat de la salut a altres països i oferir la possibilitat que algú més se'n beneficiés. Volem aportar una visió crítica de la cooperació als professionals i als futurs professionals de la salut. Com a plataforma, no tenim projectes propis de cooperació, però sí podem crear xarxa entre els professionals de la salut que estem cooperant arreu. D'altra banda, volem que les entitats de les comarques gironines ens coneguin i sàpiguen que hi ha un grup de professionals sanitaris que els poden donar un suport en els seus projectes de salut.

Quan comença a funcionar aquesta plataforma?

Sacoop Girona sorgeix en el marc de la línia 17 de cooperació i sensibilització de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Va començar com a grup de treball intern, format per diferents professionals sanitaris que estàvem treballant en cooperació al desenvolupament. Arran de les primeres trobades, vam adonar-nos de la necessitat de contactar amb altres professionals, que també s'hi estiguessin dedicant. Al juny del 2009, vam proposar als centres sanitaris i col·legis professionals sanitaris de les comarques gironines i a la universitat, la idea de dur a terme una primera trobada. A partir d'aquí, naixeria la plataforma, com un espai de coordinació entre les entitats adscrites per donar a conèixer projectes i promoure la sensibilització, crear sinèrgies i rendibilitzar recursos en el camp de la cooperació.

Heu ampliat els vostres objectius?

El nostre objectiu inicial era donar-nos a conèixer organitzant activitats de formació adreçades als mateixos professionals. Actualment el nostre principal objectiu és crear xarxa i escoltar les demandes de les entitats que treballen directa o indirectament en salut i que no compten amb professionals sanitaris, per donar-los suport.

De quina manera podeu ajudar altres entitats gironines?

Pot ser a nivell tècnic o posant en contacte persones que estan treballant en una mateixa zona per tal d'evitar duplicar esforços per tirar endavant un mateix tipus de projecte. Si ens ho demanen, també els podem oferir formacions i orientació en temes de salut.

Qui pot formar part de SACOOP?

Tothom hi és convidat, mentre sigui del món de la salut. Ara en formen part unes trenta o quaranta persones, algunes a títol individual, i d'altres com a representants d'institucions sanitàries, dels col·legis professionals de metges, infermers o farmacèutics, i de les facultats de medicina, infermeria i fisioteràpia.

Com col·laboren aquestes institucions amb la plataforma?

El nostre objectiu és que, en un futur, agafin més compromís en matèria de cooperació al desenvolupament. En aquests moments, el que sí s'ha aconseguit és que els convenis laborals d'algunes institucions que formen part del SACOOP contemplin facilitats perquè els seus professionals puguin dedicar un temps a fer cooperació.

Què pot trobar un professional sanitari en aquesta plataforma?

Aquest és el grup que ens hagués agradat trobar a nosaltres quan vam començar a fer cooperació. En general, tots hem comès els mateixos errors al començar a implicar-nos en temes de cooperació, i conèixer l'experiència d'altres companys i companyes pot evitar que es tornin a repetir.

Quins són aquests errors comuns?

Doncs en l'àmbit de la salut, generalment comences recollint tots els medicaments que et donen i arribes al terreny pensant que curaràs un munt de gent. Un cop allà, t'adones que no coneixes prou bé les malalties típiques de la zona, i que el promotor de salut local, que no és ni metge ni infermer, en sap molt més que tu. El cooperant pensa que podrà fer «molt» un cop es trobi sobre terreny perquè allà no hi ha «res» i quan torna a casa, després d'un mes, té un sentiment de frustració perquè no ha pogut resoldre res. Adonar-te que no ets un «superheroi» que pot canviar moltes coses, pot causar-te certa inquietud i frustració quan comences la cooperació. Volem ser un suport als professionals que s'inicien per prevenir els errors motivats per la inexpertesa inicial en l'àmbit específic de la salut.

Alguna altra situació típica que causi frustració entre els cooperants...

Imagina que ets un farmacèutic i quan arribes allà, et trobes amb un munt de medicaments caducats que han estat donats des d'aquí. Ni els pots fer servir ni saps com pots desfer-te'n sense contaminar.

Quin altre tipus d'assessorament oferiu als professionals?

Fem difusió de les formacions o xerrades de l'àmbit de la cooperació, que es fan a nivell de tot Catalunya. Inicialment, estàvem molt engrescats a oferir aquestes formacions nosaltres mateixos, des de Girona. Però ens vam adonar que estàvem duplicant una oferta que ja feien altres entitats. També podem donar-los a conèixer la sol·licitud de professionals que hi ha a determinats llocs.

Quines són les vostres prioritats en aquests moments?

Tenim una prioritat «virtual» que passa per augmentar la vitalització del blog. Volem informar de l'activitat de cooperació en salut desenvolupada per les entitats gironines i centralitzar l'oferta formativa d'arreu de Catalunya.També ens hem marcat com objectiu desenvolupar una jornada «presencial» de cara al primer trimestre de l'any on es doni resposta alguns dels dubtes que més preocupen als cooperants gironins sobre el tema. Aquest any hem pensat enfocar la jornada sobre «algunes de les malalties prevalents i la seva gestió a terreny»: malària, chaga...