23/03/2010

L'ACCD renova el web

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha introduit alguns canvis al web per guanyar en utilitat i servei a la ciutadania, mitjançant una estructura i una apariència més clara i gràfica. El nou web inclou informacions de serveis (ajuts i subvencions, Llei de cooperació al desenvolupament, Pla director, etc.), al costat d'altres més curioses com el mapa de països i territoris on treballa la cooperació catalana o un glossari de cooperació. Properament, la informació permanent del web serà multilingüe (castellà, anglès, francès i portuguès).