02/12/2010

Música i art per sensibilitzar sobre la igualtat de gènere

A la Coordinadora d'ONG Solidàries s'ha creat recentment el Grup de Gènere i Interculturalitat, integrat per membres de diferents entitats. Els seus objectius són treballar en favor de l'aplicació de la perspectiva de gènere tant al si de les pròpies entitats com en els projectes que desenvolupen, així com visibilitzar les aportacions de les dones al desenvolupament. D'altra banda, està creant un grup artístic femení, com a eina de sensibilització vers la igualtat de gènere, i busca dones amb ganes d'involucrar-s'hi.

Una de les accions prioritàries del nou Grup de Gènere i Interculturalitat serà realitzar un diagnòstic sobre la situació de la perspectiva de gènere a les entitats. De moment, s'està treballant en l'elaboració d'un qüestionari que s'enviarà a les entitats a principis d'any, de cara a poder planificar una formació sobre aquest tema.

Una altra de les activitats que està en marxa és la creació d'un grup artístic femení que, mitjançant la música i les diverses expressions culturals dels diferents països d'origen de les dones que en formin part, ajudi a fer sensibilització vers la igualtat de gènere. Si teniu ganes de formar-ne part, podeu posar-vos en contacte amb el grup a través de la següent adreça electrònica: pilar@solidaritat.org.

El Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d'ONG Solidàries es va a donar a conèixer públicament el passat 15 de novembre, en un acte celebrat a Girona, en què van convidar l'activista congolesa Adèle Safi Kagarabi per parlar sobre la violència sexual contra les dones a la RD Congo.