06/03/2017

Nova Terminologia dels drets humans

El TERMCAT, Centre de Terminologia, ha elaborat la Terminologia dels drets humans. Es tracta d'un recull amb129 termes relacionats amb l’esfera dels drets humans i que aplega els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones.

La Terminologia dels drets humans també inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

Els drets humans i les llibertats fonamentals són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. Així mateix, constitueixen un focus d’interès i de treball d’actors internacionals i actors humanitaris, que vetllen per promocionar-los i defensar-los, i denuncien els casos en què es vulneren, sovint vinculats a conflictes armats, migracions forçades o determinats règims polítics. Aquesta terminologia bàsica dels drets humans, forma part d'un diccionar més ampli que s'està elaborant sobre les relacions internacionals.

FER UNA CONSULTA >>