23/11/2010

Presentem les nostres propostes als grups polítics

De cara a les eleccions autonòmiques del proper diumenge 28, la Coordinadora d'ONG Solidàries ha iniciat un seguit de trobades amb els grups polítics de comarques gironines amb representació parlamentària. En aquestes reunions, se'ls ha lliurat un document amb idees i reflexions de cara a la campanya electoral en matèria de polítiques socials, gènere, cultura de pau i desenvolupament, entre d'altres. Fins ara, han passat per la seu de la Coordinadora representants de CiU, ICV i PSC.

El document ha estat elaborat per les entitats de la Coordinadora des del compromís amb la lluita contra les desigualtats i l'aposta per la transformació social, amb l'objectiu d'aportar idees que facin de la política una eina participativa i transformadora. 

Les propostes estan encarades a promoure el foment de la reflexió i l'educació en valors, així com les polítiques de respecte mediambiental i de promoció de la sostenibilitat.  El conjunt de reflexions també estan orientades a afavorir el desenvolupament humà integral dels conciutadans, fomentant la solidaritat entre els habitants del país, atenent a la seva pluralitat. D'altra banda, busquen el foment d'unes relacions més justes i equitatives entre el Nord i el Sud.

Objectius del Mil·leni, comerç just, Deute Extern, 0,7%, Cultura de Pau, codesenvolupament, mitjans de comunicació, dret a vot, equitat de gènere... són alguns dels temes que recull el document.